EU-komissio: Jäsenyysneuvotteluja Islannin kanssa

EU-komissio suosittelee jäsenyysneuvottelujen aloittamista Islannin kanssa. Komission mukaan Islanti noudattaa unionin periaatteita demokratiasta, lakeihin perustuvasta hallinnosta ja ihmisoikeuksista.

Komission mukaan Islannin lainsäädäntö noudattaa suurelta osin EU:n lainsäädäntöä, sillä maa on kuulunut jo yli 15 vuoden ajan Euroopan talousalueeseen.

Islannin täytyy kuitenkin muuttaa muun muassa kalastusta, maataloutta, pääomien liikkumista ja rahoituslaitoksia koskevaa lainsäädäntöään, jos se mielii jäseneksi, komissio toteaa.

Lopullisen päätöksen Islannin jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta tekevät unionin jäsenmaat.

Vakavan talouskriisin horjuttama Islanti haki EU:n jäsenyyttä viime vuoden heinäkuussa. Aiemmin maassa suhtauduttiin torjuvasti jäsenyyteen muun muassa koska sen katsottiin uhkaavan maalle tärkeää kalastuselinkeinoa.