Ruotsalaiset
pitävät
maahan-
muuttajista

Ruotsalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat pääsääntöisesti positiivisia, kertoo Uppsalan yliopiston tuore asennemittaus.

Selvä enemmistö, yli 80 prosenttia vastaajista, kuitenkin katsoo, että tulijoiden on sopeuduttava ruotsalaisiin tapoihin ja oloihin. Eniten negatiivisia tuntemuksia herätti uskonto, erityisesti islam. Puolet ruotsalaisista on sitä mieltä, että ns. muslimihuivin käyttö kouluissa ja työpaikoilla pitäisi kieltää.

Enemmistö arvelee myös, että musliminaiset ovat sorretumpia kuin muut ruotsalaiset.

Työelämässä ruotsalaisten kokemukset maahanmuuttajista ovat myönteisiä. Henkilöistä, jotka ovat työskennelleet tai opiskelleet ulkomaalaistaustaisten kanssa peräti 80 prosenttia kuvasi kokemuksiaan positiivisiksi. Henkilökohtaiset kokemukset ja kontaktit lisäsivät mittauksen mukaan myönteisyyttä.

Yleisesti ottaen maahanmuuttajiin suhtautuivat myönteisimmin kaupunkilaiset, korkeakoulutetut ja naiset. Kaikkein kielteisimmät asenteet olivat heikosti koulutetuilla miehillä.