Merimetsoja Ruotsissa eniten Euroopassa

Turun Sanomat, Tukholma

Viimeisimmän inventaarion mukaan Ruotsin merimetsokanta kohoaa jo tällä haavaa suurimmaksi Euroopassa - 45 000 lintupariin.

Tanska jää kakkoseksi vajaalla 40 000 parillaan.

- Itämerestä on tullut merimetson paratiisi, ja sen olemme me ihmiset luoneet, sanoo merimetsotutkija ja intendentti Henri Engström Ruotsin ornitologian yhdistyksestä.

- Merimetsokannan kasvu aiheutuu ravinnon runsaudesta. Se taas selittyy ravinnepäästöillämme, jotka kasvattavat kalakantaa. On mahdollista, ettei merimetsoja ole Itämerellä ollut milloinkaan aiemmin yhtä paljon kuin nyt, Engström sanoo.

Vuonna 2006 toteutettu merimetsolaskenta kertoo merimetsojen pesivän jo kaikissa Ruotsin lääneissä.

Voimakkaimmin merimetsokanta on kasvanut viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana. 1800-luvun lopulta 1940-luvulle merimetso Ruotsin vesillä oli liki kuolla sukupuuttoon, ja 1975 Ruotsissa pesi vain 340 merimetsoparia. Sen jälkeen kasvu on ollut tutkijoiden mukaan hillitöntä.

Merimetso on vallannut takaisin vanhat reviirialueensa, ja sen ravintokalan määrä meressä on kasvanut.

- Jos onnistumme Itämeren ympäristön kuntoon saattamisessa, se johtaa automaattisesti kannan supistumiseen, Engström uskoo.

Vuosittain merimetsoja ammutaan Ruotsissa noin 7 000 lintua.