Tutkimus: Tupakoijilla muita enemmän sairauslomaa

Pariisi,
(STT-AFP)

Tupakoijat ovat vuosittain keskimäärin kahdeksan päivää enemmän sairauslomalla kuin savuttomat työtoverinsa. Asiaa on selvitetty Ruotsissa, missä sairauspoissaolot ovat teollisuusmaiden ennätystasoa.

Tänään julkistetun tutkimuksen mukaan tupakoija oli sairauslomalla keskimäärin 34 päivää vuodessa ja tupakoinnin lopettanut henkilö 25 päivää. Kokonaan tupakasta erossa pysyneille sairauslomapäiviä kertyi keskimäärin 20 vuodessa.

Kuilu täysin savuttomien ja nykyisten tai entisen tupakoijien välillä supistui kuitenkin vajaaseen kahdeksaan sairauspäivään, jos huomioon otettiin muita muuttujia kuten sosiaalinen asema, ylipaino ja alkoholinkäyttö.

Brittiläisessä Tobacco Control -lehdessä julkistettuun tutkimukseen seurattiin 14 000:ta työikäistä ruotsalaista vuosina 1988-1991.