Aspiriini
pidentänee
naisten ikää

Aspiriinin pitkäaikainen käyttö saattaa vähentää naisten kuolleisuutta. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa on havaittu aspiriinin vähentävän sydänsairauksien ja syövän riskiä etenkin vanhemmilla naisilla.

Tutkimuksessa seurattiin noin 80 000 naisen terveyttä 24 vuoden ajan. Aspiriinin käyttö näytti vähentävän riskiä kuolla sydänsairauksiin 38 prosentilla ja riskiä kuolla syöpään 12 prosentilla.

Tutkimustulos ei kuitenkaan ole kiistaton. Asiantuntijat ovat huomanneet tutkimustavassa puutteita esimerkiksi vertailuryhmien erojen tunnistamisessa.