Uutiset

Kastijärjestelmä elää muuntuvassa Intiassa

TS/Herkko Eskelinen<br />Intian suuriin kaupunkeihin syntyy kastittomien asuinalueita. Delhiläisessä kastittomien slummissa köyhyys on silmiinpistävää.
TS/Herkko Eskelinen
Intian suuriin kaupunkeihin syntyy kastittomien asuinalueita. Delhiläisessä kastittomien slummissa köyhyys on silmiinpistävää.

TEPPO ESKELINEN

Intiassa 1949 kielletty kastijärjestelmä on edelleen voimissaan. Maan globaalistuva talous muuntaa kuitenkin kastittomien asemaa - hyvässä ja pahassa.

Ihmisiä syntyperän perusteella luokitteleva kastijärjestelmä ohjaa edelleen Intian sosiaalista elämää. Näin sanovat ainakin Pradeep Tamta ja Suresh Nautiyal . Kastiton Tamta ja yläkastinen Nautiyal pyrkivät yhdessä luomaan vuoropuhelua kastijärjestelmän heikentämiseksi Uttaranchalin osavaltiossa.

Tamta on paikallinen kastittomien johtaja. Pitkän järjestöuran jälkeen hän on päätynyt valtaapitävän kongressipuolueen edustajaksi osavaltionsa parlamenttiin. Nautiyal on taas alueellisen vihreän puolueen edustaja.

Kastijärjestelmän perinne ei tänä päivänä juurikaan kosketa perinteisten neljän kastin edustajien välisiä suhteita. Sen sijaan kastittomien asema on polttava ongelma. Kastittomia on Intian väestöstä noin 16 prosenttia.

- Kastittomien syrjintä on erityisen vaikea ilmiö, koska kastittomuus ei näy ihonvärin tai muiden ulkoisten tekijöiden perusteella, Pradeep Tamta sanoo. - Mielestäni se on pahin sorron muoto maailmassa tällä hetkellä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kastittomien asemaan liittyy niin sanottu koskettamattomuuden perinne. Se tarkoittaa, että kastittomia pidetään epäpuhtaina. Edes kastittomien koskettamiin tavaroihin ei saa koskea ennen kuin ne on pesty.

Usein kastittomat myös tekevät rankimmat ruumiilliset työt. Eriarvoisuus läpäisee koko elämän.

Perustuslaki kielsi kastit

Virallisesti kysymystä kastittomien asemasta ei ole. Intian perustuslaki vuodelta 1949 kielsi kastijärjestelmän. Suurin osa maan viranomaisista vastaa kyselyihin kastijärjestelmästä suoraan, että sitä ei ole.

- Selvimmin kastijaon olemassaolo näkyy maaseudulla. Hindukylät heijastavat jo rakenteessaan vanhaa kastijakoa: kastittomat asuvat kylien laidoilla, Tamta selittää.

Maaseudulla kastittomien asemaa hallitsee kysymys maanomistuksesta - tarkemmin maanomistuksen puute. Yleensä kastittomat työskentelevät maatöissä toisten tiloilla, ja työnantaja kykenee sanelemaan työehdot täysin.

Kaupunkialueilla tilanne on monimutkaisempi. Kaupunkitilassa perinteiset kylien rakenteet eivät näy. Kuitenkin asenteet elävät kaupungeissakin.

- Ihmisen voi usein tunnistaa kastittomaksi esimerkiksi sukunimestä, Tamta selittää. - Tämä saattaa tehdä esimerkiksi asunnon vuokraamisesta tai työn saamisesta mahdotonta. Lisäksi myös kaupunkialueille syntyy kastittomien alueita.

Kaupunkialueilla myös uudet eriarvoisuuden muodot tulevat näkyviin. Kastittomilla on esimerkiksi erittäin heikko koulutustaso.

Talouden avaaminen toi voittajia ja häviäjiä

Viime aikojen suurimpia puheenaiheita Intiassa on ollut maan niin sanottu uusi talouspolitiikka. Talouden avaaminen 1990-luvun alussa on luonut maahan suuren määrän voittajia ja häviäjiä.

Kaupunkien keskiluokka on kasvanut ja vaurastunut samalla, kun väestön valtaosa maaseudulla kokee elinehtojensa heikentyneen.

Myös kastittomien elämään uudella talouspolitiikalla on ollut erilaisia ristiriitaisia vaikutuksia.

- Kastittomat ovat pääosin jääneet sivuun uudesta taloudesta. Koska perustuslaki kieltää kastisyrjinnän, valtiovalta on perinteisesti ollut kastittomien paras turva, Pradeep Tamta sanoo.

- Yksityinen sektori syrjii kastittomia enemmän kuin valtio, ja uusi talous on merkinnyt nimenomaan yksityisen sektorin vahvistumista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Toisaalta jotkut kastittomat katsovat, ettei heillä ole juuri hävittävää ja että talouden maapalloistuminen voi tuoda tullessaan joitakin myönteisiäkin vaikutuksia. - Monet ajattelevat, etteivät asiat voi juuri mennä huonomminkaan.

Kastittomien asemaa uuden talouspolitiikan aikana on vaikeuttanut myös se, että monet uudistukset on tehty hindupuolue BJP:n aikakaudella. BJP:n hindulaisuutta korostava politiikka tarkoittaa käytännössä kastijärjestelmän hiljaista hyväksymistä.

Nyt ainakin Tamta odottaa joitakin parannuksia, kun viime vuoden vaaleissa valtaan pääsi hänen edustamansa kongressipuolue.

Yläkastisen oli opittava tasa-arvoon

Myös vanhaan yläkastiin kuuluva Suresh Nautiyal valittelee kastijärjestelmän sitkeyttä. Hän on itse elämässään joutunut opettelemaan ajatuksen ihmisten tasa-arvoisuudesta.

- Pienenä leikin joskus kotikyläni kastittomien kanssa. Kun äitini sai sen selville, hän raivostui ja antoi minulle selkään julkisesti, Nautiyal kertoo.

Kysymys siitä, onko kastijärjestelmä väistämätön osa hindu-uskontoa, on Intiassa vaikea. Kastijärjestelmä on elänyt juuri uskonnon mukana.

Nautiyal muistuttaa kuitenkin, että missään hindulaisuuden alkuperäisteksteissä ei mainita kastijakoa. Järjestelmä on syntynyt jossakin historian vaiheessa - milloin, sitä ei kukaan tarkkaan tiedä.

Sekä Tamta että Nautiyal katsovat, että kastijärjestelmästä eroon pääseminen vaatii syvällistä ajattelutapojen muutosta, mikä taas vaatii pitkällistä vuoropuhelua eri tahojen välillä. Pelkästään uskontoon tuijottaminen olisi asian yksinkertaistamista. Kyseessä on vain yksi osatekijä.

- Ensisijaista olisi saada avattua jonkinlaista keskustelua konservatiivisimpien tahojen kanssa, Tamta selittää. - Kastittomien kannalta kaikkein vaikeimpia tahoja ovat bisnesyhteisö ja oikeuslaitos.

TS/Herkko Eskelinen<br />Pradeep Tamta ja Suresh Nautiyal edustavat kastijärjestelmän ääripäitä. Molemmat tahtovat kuitenkin lopettaa epäinhimillisenä pitämänsä järjestelmän.
TS/Herkko Eskelinen
Pradeep Tamta ja Suresh Nautiyal edustavat kastijärjestelmän ääripäitä. Molemmat tahtovat kuitenkin lopettaa epäinhimillisenä pitämänsä järjestelmän.