Maailma

Rushdie
vastustaa
"islamilaista
totalitarismia"

Salman Rushdie ja joukko muita kirjailijoita on ilmoittanut vastustavansa "islamilaista totalitarismia", jota kuvastavat heidän mielestään profeetta Muhammadin pilakuvista hiljattain puhjenneet väkivaltaisuudet.

Kirjailijat ilmaisevat huolensa ilmiöstä yhteisessä lausumassa, jonka ovat allekirjoittaneet Rushdien lisäksi muun muassa ranskalainen filosofi Bernard Henri-Levy sekä bangladeshilainen kirjailija Taslima Nasreen.

- Me kirjailijat, toimittajat ja intellektuellit kehotamme vastustamaan uskonnollista totalitarismia ja edistämään vapautta, tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja maallistuneita arvoja.