Uutiset

Tarton johtajana tunnetuksi tullut Andrus Ansip aloittaa pääministerinä

TS/Raigo Pajula<br />Reformipuolueen Andrus Ansip on Viron uusi pääministeri.
TS/Raigo Pajula
Reformipuolueen Andrus Ansip on Viron uusi pääministeri.

ANNELI REIGAS

Viime syksynä reformipuolueen puheenjohtajaksi valittu ja muutama kuukausi sitten Tartosta Tallinnaan talousministeriksi saapunut 48-vuotias Andrus Ansip sai tiistaina Viron parlamentilta valtuudet muodostaa uusi hallitus. Viron uuteen hallitukseen kuuluvat liberaalisen reformipuolueen lisäksi kansanliitto ja vasemmistolainen keskustapuolue. Parlamentin tuki oli kuitenkin niukka: 101 jäsenen parlamentissa Ansipin ehdokkuutta pääministerinä tuki 53 kansanedustajaa.

Vaikka virasta syrjäytetty pääministeri Juhan Parts yritti vielä viikonvaihteessa kehottaa reformipuoluetta jatkamaan yhteistyötä Res Publican kanssa ja luonnehti useissa haastatteluissa uutta koalitiota vasemmistolaiseksi liitoksi, jossa kaikki osapuolet ovat hänen mielestään menettäneet kasvonsa, eilen allekirjoitettu uuden kolmikon koalitiosopimus sisältää useita kaikkien kolmen puolueen tärkeimpiä vaalilupauksia.

Uuden hallituskoalition muodostamisen suurin yllätys on, että Viron nykyistä verojärjestelmää ja verojen alentamista vuosia kritikoinut keskustapuolue suostui tukemaan reformipuolueen ohjelmaa veroalennusten jatkamisesta. Verojen alennusvauhti kuitenkin hidastuu; aluksi kahden prosentin suunniteltu tuloveronalennus on ensi vuonna yhden prosentin lukemassa, mutta päämääränä on, että 2009 tulovero on Virossa vain 20 prosenttia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tukihaarukka kuusinkertainen

Reformipuolueen vaatimuksesta uusi hallitus jatkaa myös vuosi sitten aloitettua niin sanotun äitiyspalkan maksamista, joka pitenee 12 kuukaudesta 15 kuukauteen ja merkitsee käytännössä, että köyhimmille ja rikkaimmille vanhemmille suuntautuva valtion tukihaarukka on noin kuusinkertainen. Tuki on sitä suurempi, mitä suurempi oli äidin palkka ennen raskautta.

Kansanliiton vaatimuksesta korotetaan ensi vuoden budjetissa tulojen verotonta osaa. Keskustapuolueen suurimmista vaatimuksista hallituksen koalitiosopimukseen kirjoitettiin lupaus nostaa keskimääräinen eläke ensi vuonna lähes 200 euron suuruiseksi. Lisäksi hallitus suostui keskustapuolueen vaatimuksesta laajentamaan ilmaisen koululounaan kustantamista myös kaikille peruskoulun 5.-9. luokan oppilaille. 1.-4. luokan oppilaiden koululounas on Virossa ollut ilmainen vasta vuodesta 2002 lähtien.

Eilen parlamentissa puhunut Ansip kiitti myös edellisen hallituksen saavutuksia ja lupasi palauttaa hallitukselle työrauhan.

Rahoja ja lupauksia

Useat Res Publica -puolueen poliitikot kysyivät Ansipilta parlamentissa, mistä uusi hallitus saa lupausten täyttämiseen tarvittavat rahat. Ansip vakuutti, että rahaa riittää ja että hänen hallituksensa jatkaa tasapainoista budjettipolitiikkaa. Ansip sanoi uskovansa, että Viron talouskasvu on myös seuraavina vuosina noin kuusi prosenttia.

Useat eilen parlamentissa Ansipille esitetyt kysymykset koskettivat keskustapuolueen liian tiiviiksi luonnehdittuja suhteita Moskovaan sekä sen mahdollisia vaikutuksia Viron ulko- ja sisäpolitiikkaan.

Ansip korosti, että Viron ulkopoliittinen linja jatkuu ja että sen päätehtävät ovat muun muassa liittyminen Emuun sekä hyvät suhteet USA:han ja naapureihin. Ansip lupasi, että myös keskustapuolueen vaatimuksesta monta kertaa lykkäytynyt laajalti vironkieliseen opetukseen siirtyminen venäjänkielisissä lukioissa ei enää siirry ja että tämä ohjelma käynnistyy 2007.

Ansipin hallitukseen kuuluu kahdeksan Partsin hallituksen ministeriä. Kun Partsin hallituksessa naisia oli hallituksen hajotessa vain yksi, Ansipin hallitukseen naisia on mahtunut jo kaksi. Virkavalansa Viron uusi hallitus vannoo lähipäivinä.