Suomi pitää kiinni yksilöllisestä valitusoikeudesta

Suomi ei kannata Euroopan neuvostossa viriteltyä suunnitelmaa siitä, että yksilöiden valitusoikeutta Strasbourgissa EN:n yhteydessä sijaitsevaan ihmisoikeustuomioistuimeen rajoitettaisiin.Ajatuksen takana on halu hillitä valtaisaa jutturuuhkaa, joka uhkaa tukkia tuomioistuimen toimintakyvyn.Suomen näkemyksen mukaan valitusoikeuteen kajoaminen rikkoisi samalla koko ihmisoikeusjärjestelmän ytimen. Uudistukset ovat välttämättömiä, mutta muitakin keinoja toiminnan rationalisoimiseksi on olemassa.Vuonna 2002 tuomioistuimelle jätettiin yli 30 000 yksilövalitusta. Niistä lähes 18 000 todettiin aiheettomiksi, kun taas käsittelyyn pääsi 577 valitusta. Samana vuonna tuomioistuin antoi 844 tuomiota.Strasbourgissa on koettu ongelmalliseksi se, että monet valitukset koskevat toistuvia ongelmia. Sellaisia ovat muun muassa juttujen liian pitkiksi venyneet käsittelyajat kotimaisissa tuomioistuimissa. Ihmisoikeussopimus takaa sen, että oikeudenkäynti järjestetään "kohtuullisessa ajassa".Ensiarvoisen tärkeää olisikin kehittää jäsenmaiden oikeuslaitosten toimintaa, jotta valitusten määrä pienenisi.