Suomen romanialoite vallannut sillanpääaseman

Suomen aloite yleiseurooppalaisen romaniforumin perustamisesta Euroopan neuvoston yhteyteen on jatkanut sitkeää etenemistään 45 maan järjestön sisällä.Presidentti Tarja Halosen alun perin esittämä ajatus romaniväestön kuulemisesta heitä koskevassa päätöksenteossa on saanut uutta vauhtia, kun foorumia ei enää ajeta elimelliseksi osaksi Euroopan neuvostoa.Alun perin vastahangassa ollut Ranska oli mukana uuden mallin muotoilussa. Foorumista kaavaillaan nyt itsenäistä kansainvälistä yhdistystä, jota EN tukisi.Tällä kierrettäisiin se useita Etelä-Euroopan maita karsastanut periaate, jossa yksi etninen ryhmä saisi institutionaalisen erityisaseman valtioiden välisen yhteistyön tasolla.Hanketta työstetään EN:n ministerikomiteassa Suomen suurlähettilään Ann-Marie Nyroosin johdolla. Useat maat ovat kääntyneet vastustajista kannattajiksi. Malli kelpaa myös romanijärjestöille.Presidentti Halonen esitti eurooppalaisen romaniedustajiston perustamista vuoden 2001 tammikuussa vieraillessaan Strasbourgissa EN:n kokouksessa.