Maailma

Tshetshenian vaaleissa sotilaiden äänet Kadyroville

Lokakuun alussa Tshetsheniassa järjestettävissä presidentinvaaleissa lähemmäs joka kymmenes äänioikeutettu on Venäjän armeijan tai sisäministeriön sotilas.Nämä äänet keskittyvät Kremlin ehdokkaalle Ahmat Kadyroville, sillä sotilaat eivät edes tiedä muiden ehdokkaiden olemassaolosta. Kadyrov on Tshetshenian nykyinen johtaja.Venäjän vaalilain mukaan jollekin paikkakunnalle vakituisesti sijoitetut sotilaat äänestävät vaaleissa kasarmipaikkakunnalla. Tshetsheniassa osa sotilaista on vakituisesti sijoitettuja, osa määräaikaisesti paikalle komennettuja.Tshetshenian keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Abdul-Kerim Arsahanovin mukaan äänioikeutettuja siviilejä Tshetshenian vaaleissa on 545 000.Äänioikeutettujen sotilaitten tarkkaa määrää ei vielä tiedetä, mutta se on noin 30 000. Lisäksi äänioikeus annetaan ilmeisesti myös Tshetshenian komendantinviraston sotilaille, joita on noin 4 000.Perinteisesti sotilaat tuodaan äänestyspaikalle marssirivistössä, joten kaikki käyttävät äänioikeuttaan. Yhtä perinteistä on se, että kasarmin johto sanoo, ketä pitää äänestää.