Poliisi valvoo Turussa

Liikkuvan poliisin Turun yksikkö järjestää Varsinais-Suomessa kuluvalla viikolla liikenneturvallisuusviikon. Valvontaa tehostamalla pyritään lisäämään ihmisten liikennetietoa ja ehkäisemään ennakkoon vahinkoja. Viikko alkoi autottoman päivän vietolla ja päättyy perjantaina ikäkuskeja käsittelevään seminaariin. Turun seudun heikkoutena on suurehko rattijuoppojen määrä, sillä 10 000 kuljettajaa kohden on ainakin 22 rattijuoppoa. Perjantaisin ja lauantaisin nuoret kaahailevat ja suistuvat tieltä. Ihmiset suhtautuvat kaahailuun liian suvaitsevaisesti. Kannattaisi ripeämmin tarttua puhelimeen ja ilmoittaa asiasta poliisille.