Maailmanpankki ei kannata peruspalvelujen yksityistämistä

Maailmanpankki ei kannata peruspalvelujen järjestelmällistä yksityistämistä. Yksikään maa ei ole saavuttanut parannusta lapsikuolleisuuden vastaisessa kamppailussa tai perusopetuksen järjestämisessä ilman valtion mukanaoloa.Yhteiskunnan peruspalvelut, kuten terveydenhuolto, koulutus, puhdas vesi ja hygienia ovat edelleen kehitysmaiden kaikkein köyhimpien ihmisten tavoittamattomissa, todetaan Maailmanpankin tuoreessa kehitysraportissa.Dubaissa sunnuntaina julkaistu World Development Report 2004 nostaa esille syitä tähän kehitykseen. Raportin mukaan taloudellinen kasvu yksin ei paranna tilannetta, vaan lisäksi tarvitaan peruspalveluihin kohdistuvia lisäresursseja ja uudistuksia.Raportissa todetaan myös, että palvelujen laatua ja tehokkuutta voidaan parantaa, jos myös köyhän väestönosan vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään.Maailmanpankki julkaisi raporttinsa Dubaissa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa järjestämänsä vuosikokouksen yhteydessä.