Maailma

EU-kansalaiset pääsevät liikkumaan vapaammin

EU-maat valmistelevat direktiiviä, jolla helpotetaan EU-kansalaisten liikkumista ja asettumista muihin EU-maihin. Ehdotuksen mukaan unionin kansalainen saisi oleskella toisessa EU-maassa kuusi kuukautta nykyisen kolmen sijasta, kunhan hän esittää passin tai henkilöllisyystodistuksen. Suomella on ollut pariin direktiiviesityksen kohtaan huomauttamista, mutta käsittelyssä ne ovat jo poistuneet. Yksi koski opiskelijoiden oikeutta pysyvään oleskeluoikeuteen. Jos sellainen myönnetään opiskelijoille, olisivat he myös oikeutettuja suomalaiseen opintotukeen. Suomi katsoo, että opintotuen pitäisi tulla lähettävältä maalta loppuun asti.Ratkaisuksi on tulossa se, että oleskeluoikeuden saisi vasta viiden vuoden jälkeen, jonka yli opintotukea ei myönnetä. Suomi ajoi myös poikkeusta alaikäisen ehdottomaan karkotussuojaan. Muotoiluksi on tulossa, että lapsikin voidaan karkottaa, jos se on hänen etunsa mukaista - käytännössä esimerkiksi silloin, jos hänen vanhempansa karkotetaan. Direktiiviesitystä käsitellään maanantaina EU:n kilpailukykyneuvostossa.