Suomi haluaa EU:n puolustusmateriaalipolitiikan avoimeksi

Suomi kannattaa pyrkimyksiä luoda EU:lle toimiva ja yhtenäinen puolustusmateriaalipolitiikka. Komission valmistelemat ideat etenevät monella tasolla, myös ensi kuussa alkavassa hallitustenvälisessä konferenssissa.Suomi on jo aikaisemmin antanut EU:n tulevaisuuskonventissa tukensa ajatukselle, että EU:ssa luotaisiin puolustusmateriaalivirasto, joka voisi edistää yhteistyötä tällä alalla. Suomi pitää kuitenkin tärkeänä, että myös pienten maiden näkemykset ja edut tulevat esille viraston työtä ja tehtäviä suunniteltaessa. Uusi virasto sijoitettaneen Bonniin.Kauppaa puolustustarvikkeilla ei ole käyty normaalien kauppa- ja kilpailusääntöjen mukaisesti. Maat, joilla on omaa teollisuutta ovat erityisen tiukasti varjelleet omaa teollisuuttaan ja työpaikkojaan.Suomi, jolla ei ole kovin suurta ja merkittävää puolustusteollisuutta, on kilpailuttanut omia hankintojaan avoimesti. Tämän kehityksen toivottaisiin leviävän laajemmalle. Suomi tukee pyrkimyksiä soveltaa normaaleja kilpailu- ja hankintasääntöjä enemmän puolustusmateriaaliin. Nyt poikkeus on kirjattu EU:n perussopimukseen.