Prodi esittää EU-komissiolle työryhmiä

EU:n komission puheenjohtaja Romano Prodi on tyytymätön esitykseen, jonka pohjalta neuvotellaan Euroopan unionin uudesta perussopimuksesta. Erityisesti Prodi arvostelee komission koostumusta. Prodin mielestä komission työskentely voidaan järjestää, vaikka joka maa saa pitää oman komissaarin laajentumisen jälkeen.Prodi jakaisi komissaarit työryhmiin esimerkiksi ulkosuhteiden ja talousasioiden osalta. Jokainen komissaari osallistuisi kuitenkin edelleen keskeisten päätösten tekoon. Kanta sisältyy komission esitykseen hallituksen välistä konferenssia (HVK) varten.Komissio vastustaa tulevaisuuskonventin ehdotusta, jonka mukaan äänivaltaisia komissaareja olisi tulevaisuudessa vain 15. Jo nykyisin komissaareja on 20. Pienillä valtiolla on yksi ja suurilla kaksi edustajaa.- Edustus on tärkeää erityisesti uusille jäsenmaille. Ilman omaa komissaaria etäisyys jäsenmaan ja EU:n välillä kasvaisi, Prodi sanoi Brysselissä.Komission työn tehokkuuden on epäilty kärsivän, kun jäsenmaiden määrä kasvaa ensi vuonna 25:een. Komission koko ja muiden EU:n toimielinten rakenneongelmat on ratkaistava sitä ennen.