Irak kutsuttu Opeciin ensi kertaa sodan jälkeen

Öljynviejämaiden järjestö Opec on ilmoittanut, että Irak on kutsuttu Opecin kokoukseen ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain miehityksen alettua. Irakin paluu Opec-pöytään tuo Yhdysvaltain tukemalle Irakin väliaikaiselle hallintoneuvostolle sen kaipaamaa kansainvälistä arvostusta.Irakin uusi öljyministeri Ibrahim Bahr al-Uloum korosti Irakin roolia kansainvälisessä öljykaupassa ja pyrkimystä öljymarkkinoiden vakauttamiseen. Irak ei siis hänen mukaansa aio horjuttaa öljyn hintaa tulevina vuosina.Tähän asti Opec on ilmoittanut hyväksyvänsä Irakilta kokouksiinsa ainoastaan YK:n tukeman hallituksen edustajan. Kanta kuitenkin muuttui, kun Arabiliitto toivotti väliaikaisen hallintoneuvoston edustajan tervetulleeksi kokouksessaan Kairossa viime viikolla.Opec kokoontuu 24. syyskuuta, ja sen odotetaan jättävän öljyntuotantokiintiöt ennalleen loppuvuodeksi. Irakin ei kuitenkaan uskota liittyvän kiintiöjärjestelmään sen tuotantomäärien ollessa vielä suhteellisen alhaisia sotien jälkeen.