Komissio haluaa selvittää EU-presidentin tehtävät

EU:n komissio haluaa selkeyttää Euroopan unionin perustuslaillista sopimusta. Erityisesti EU:n presidentin ja ulkoministerin tehtävät on määriteltävä tarkasti. Lisäksi komissio pitää kiinni kannastaan, jonka mukaan kaikilla jäsenmailla on oltava oma EU-komissaari.Vaatimukset sisältyvät luonnokseen komission tiedonannosta, jonka puheenjohtaja Romano Prodi esittelee huomenna. Se on ehdotus hallituksen väliselle konferenssille (HVK) siitä, miten tulevaisuuskonventin laatimaa tekstiä pitäisi parantaa.EU:n presidentin suhde ja yhteistyö muiden toimielinten kanssa pitäisi tarkentaa. Komissio pelkää erityisesti presidentin valtaa unionin ulkoisessa edustamisessa. Se voisi heikentää komission puheenjohtajan asemaa. Myös EU:n puheenjohtajuuksien jako pitäisi selkeyttää. Konventti esitti, että jäsenmaat johtaisivat eri ministerineuvostoja tasapuolisella vuorottelulla. Ulkoasian neuvostoa johtaisi EU:n ulkoministeri. Jäsenmaat aloittavat HVK-neuvottelut 4. lokakuuta Roomassa.