Viron keskustapuolue linjasi EU-politiikkaansa

Viron keskustapuolue toivoo, ettei ketään luokiteltaisi voittajaksi tai häviäjäksi EU-kansanäänestyksen jälkeen. Jäsenyyttä vastustanut keskusta ilmoitti myöhään illalla olevansa valmis puolustamaan maan etuja EU:ssa ja eurooppalaisia arvoja Virossa.Keskusta korosti lausunnossaan, ettei EU merkitse vain talousmarkkinoiden avautumista vaan ennen kaikkea eurooppalaisten periaatteiden omaksumista. Keskusta sanoi arvostavansa Viron uutta asemaa, jonka katsotaan antavan maalle mahdollisuuden toimia sillanrakentajana idän ja lännen välillä. Lausunnon mukaan Virolla on paljon annettavaa EU:lle. Viron presidentti, pääministeri ja parlamentin puhemies esittivät illalla yhteisen julkilausuman, jossa sanottiin kansanäänestyksen tuloksen osoittavan virolaisten tunteneen vastuunsa jälkipolvien edessä.- Kansanäänestys on ollut yksi Viron kansan historian merkityksellisimpiä valintoja, joka takaa itsenäisyytemme ja kansallisen turvallisuutemme, sanottiin lausumassa.