Virossa yli puolet jo äänestänyt

Yli puolet virolaisista äänioikeutetuista oli käynyt äänestämässä kello 16:een mennessä sunnuntaisessa EU-kansanäänestyksessä, kertoivat vaalivirkailijat. Äänestysprosentti oli tuolloin jo 51. Vilkkaimmin oli äänestetty Hiidenmaalla, missä kello 16:een mennessä äänensä oli antanut 57 prosenttia äänioikeutetuista. Vähiten äänestämässä oli käyty Koillis-Virossa, missä äänioikeuttaan oli käyttänyt 45 prosenttia, sekä Etelä-Virossa Vorumaan maakunnassa.