Halonen: Väkivallan torjuminen jokaisen asia

Presidentti Tarja Halonen pitää yhteiskunnan väkivaltaistumista hyvin vaarallisena ilmiönä. Hänen korostaa, että jokaisen ihmisen tulisi omalta osaltaan toimia siten, että demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio säilyvät. Kaikki teot, jotka vahingoittavat toista ihmistä tai omaisuutta, on Halosen mukaan tuomittava. Ylen Radio 1:n järjestämällä tasavallan presidentin kyselytunnilla tänään esiintynyt Halonen korosti, että pelkästään poliiseja lisäämällä ei voida arkipäivän väkivaltaisuutta estää. Asia nousi esille kysyttäessä presidentin näkemyksiä siitä, mitä Ruotsin ulkoministeri Anna Lindhin murha kertoo yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.Halonen korosti, että vaikka yleistä turvattomuutta onkin, Suomi on yhä erittäin turvallinen maa.Presidentti ei kertonut onko hänen omalle kohdalleen sattunut uhkaavia tilanteita, sillä sellaisista tapahtumista ei ole tapana kertoa julkisuuteen.Turvatoimien lisäämisessä tulee Halosen mielestä noudattaa kohtuutta, sillä liian pitkälle viedyt toimet voivat tehdä suojeltavan ihmisen elämän kohtuuttoman raskaaksi.Kyseessä on neljäs kerta, kun kansalaiset saivat tilaisuuden tentata valtionpäämiestä suorassa radiolähetyksessä.