EY:n tuomioistuin: Lääkäreiden varallaolo täyttä työtä

Lääkäreiden varallaolopäivystys on luettava varsinaiseksi työajaksi, Euroopan unionin korkein oikeusistuin päätti tänään. Päätös merkitsee sitä, että lääkäreille on maksettava varallaoloajalta varsinaisen työajan palkka, mikä puolestaan nostaa terveydenhoidon kustannuksia merkittävästi monissa EU-maissa, EU:n komissio arvioi. EY-tuomioistuimen päätös koski saksalaista lääkäriä. Lääkärin mukaan hänelle maksettiin täyttä palkkaa vain ajalta, jolloin hän todella teki töitä. Hänen sairaalansa oli järjestänyt hänelle vuoteen jolla nukkua varalla ollessa.Tuomioistuimen mukaan työajaksi on luettava kaikki se aika, jolloin työntekijä on työantajan käytettävissä. Asiaa ei muuta se, voiko työntekijä nukkua vai ei, koska hänen on joka tapauksessa pysyttävä sairaalan alueella.Päätös lääkäreiden varallaolokorvauksista ei vaikuta Suomeen.- En tunne tapauksen taustoja tarkemmin, mutta päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta Suomen järjestelmään, sanoo Lääkäriliiton puheenjohtaja Heikki Pälve.