IAEA lisää Iranin painostamista

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA patisti jälleen tänään Irania tekemään yhteistyötä YK:n asetarkastajien kanssa ja vastaamaan kaikkiin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin, jotka koskevat uraanin rikastamista.IAEA:n johtaja Mohamed ElBaradei aikoo painostaa yhä enemmän Iranin viranomaisia selvittämään ydinohjelmaansa. Hänen mukaansa Iranin tulee osoittaa, että kaikista uraanin rikastamispyrkimyksistä on ilmoitettu YK:lle ja käynnistettyjä hankkeita valvotaan asianmukaisesti.ElBaradei kertoi näkemyksistään ennen osallistumistaan IAEA:n hallintoneuvoston kokoukseen, joka pidetään suljettujen ovien takana. Neuvottelut liittyvät erityisesti IAEA:n raportteihin Iranin ydintarkastuksista.