Tuomioja epäili Italian HVK-esityksiä

Suomi suhtautuu epäillen Italian ehdotukseen aiheista, joihin hallitusten välisen konferenssin (HVK) pitäisi keskittyä syksyn aikana. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd.) mukaan puheenjohtajamaa ei voi rajata neuvotteluja tiettyihin asioihin.- HVK:ssa kuka tahansa tulee nostamaan esille niitä asioita, jotka ovat tietylle maalle tärkeitä, Tuomioja sanoi Garda-järvellä.Italia esittää, että HVK neuvottelisi tarkemmin lähinnä tulevaisuuskonventin tekstiin sisältyvistä EU:n kristillisistä arvoista, EU:n päätösten tekoon tarvittavasta jäsenmaiden äänten painotuksesta sekä Euroopan parlamentin vähimmäispaikkamääristä.Suomi kantaa huolta mm. EU:n puolustusytimen rakentamisesta ja komission koostumuksesta. Lisäksi Suomi haluaa, että mahdollisen EU:n presidentin toimivalta määritetään tarkasti.Neuvotteluissa on määrä vahvistaa uusi EU:n perustuslaillinen sopimus. Tuomiojan mukaan maat eivät halua eivätkä voi sitoutua etukäteen tiettyyn loppupäivämäärään.