Maailma

Kysely: Euroopan usko USA:n johtajuuteen murentunut

Eurooppalaisten usko Yhdysvaltain maailmanlaajuiseen johtajuuteen on murentunut vuoden aikana. Näin käy ilmi tänään julkaistusta mielipidemittauksesta. Amerikkalaiset taas haluavat tutkimuksen mukaan vahvan eurooppalaisen kumppanin.Kesäkuussa tehdyssä kyselyssä haastateltiin 8 000:ta eurooppalaista ja amerikkalaista. Tuloksista käy ilmi, että vaikka maailmanlaajuisia uhkia pidettiin molemmin puolin Atlanttia samoina, amerikkalaiset olivat valmiimpia turvautumaan sotilaalliseen ratkaisuun - myös YK:n ohi, jos tarve vaatii.Kyselyn teettäjä oli Brysselissä toimiva Transatlanttinen keskus. Keskuksen johtajan William Drozdiakin mukaan tulokset heijastelevat sitä vahinkoa, mitä Irakin kriisi tuotti Yhdysvaltain ja Euroopan maiden suhteille.Huomionarvoisinta oli Drozdiakin mukaan se, että eurooppalaisten tuki Yhdysvaltain johtajuudelle on pudonnut 65 prosentista 44 prosenttiin.