Holkeri: Kosovon asema on yksin YK:n päätettävissä

Kosovon lopullista asemaa koskevat päätökset ovat yksin YK:n turvallisuusneuvoston käsissä. Näin arvioi tänään YK:n Kosovon-hallintoa johtava valtioneuvos Harri Holkeri sanoi Ohridissa Makedoniassa.- Kosovon lopullista asemaa koskevat päätökset tekee YK:n turvallisuusneuvosto päätöslauselman 1244 pohjalta, Holkeri sanoi lehdistötilaisuudessa.Holkeri otti lausunnollaan kantaa serbialaisten ja kosovolaisten viranomaisten välillä leimahtaneeseen kiistaan, joka sai alkunsa serbialaisten julistettua Serbian suvereeniksi Kosovon hallitsijaksi. Myös kosovolaiset ovat aiemmin julistaneet itsensä Kosovon suvereeneiksi hallitsijoiksi.Holkerin mukaan sekä serbien että kosovolaisten päätökset ovat pätemättömiä, koska vain YK voi tehdä Kosovon poliittista asemaa koskevia päätöksiä.