Suomi on vapaaehtoisen öljyntorjunnan edelläkävijä

Öljyntorjunta-alus Hylje. TS Arkisto/Tuula Heinilä
Öljyntorjunta-alus Hylje. TS Arkisto/Tuula Heinilä

Todennäköisesti missään muualla maailmassa vapaaehtoisten osallistumista öljyntorjuntaan ei ole suunniteltu yhtä kattavasti kuin Suomessa, kertoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK).

Järjestäytynyt vapaaehtoistoiminta on laajassa öljyonnettomuudessa merkittävä voimavara viranomaisille. Yhteistyötä selkiyttää tuore toimintamalli, jossa on määritelty muun muassa vapaaehtoistoiminnan johtamisrakenne, erikokoiset vapaaehtoismuodostelmat, vapaaehtoisille soveltuvat tehtävät ja kouluttamattomien vapaaehtoisten integroiminen öljyntorjuntaan.

Viranomaisten ja vapaaehtoisten väliseen yhteistyöhön öljyntorjunnassa on luotu kattava toimintamalli. Se perustuu SPEK:n vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -hankkeessa tuotettuihin dokumentteihin ja on hyödynnettävissä myös kaikissa muissa tilanteissa, joissa vapaaehtoiset toimivat viranomaisten tukena.

– Toimintamalli on todennäköisesti ainutlaatuinen maailman mittakaavassa. En usko, että missään muualla on mietitty vapaaehtoisten käyttöä öljyntorjunnassa näin laajasti, SPEKin projektipäällikkö Reita Waara kiteyttää. Hän on itsekin ollut vapaaehtoisena öljyntorjuntatehtävissä ja nähnyt, että organisoimattomasta vapaaehtoistoiminnasta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Öljyonnettomuudessa saattaa pahimmillaan likaantua rantaa satoja kilometrejä ja öljyyntyneiden lintujen ja muiden eläinten määrä voi nousta jopa kymmeniin tuhansiin yksilöihin. Tällöin tarvitaan suuri joukko rantojen puhdistukseen ja öljyyntyneiden eläinten hoitoon erikoistuneita vapaaehtoisia. WWF Suomi on jo useiden vuosien ajan kouluttanut vapaaehtoisiaan näihin tehtäviin.

Öljyonnettomuuden tapahduttua viranomaiset kartoittavat alueet, jonne öljy on levinnyt. Suomen Meripelastusseuran ja Suomen Lentopelastusseuran vapaaehtoiset toimijat voivat auttaa tiedustelutehtävissä. Meripelastusseura pystyy tukemaan viranomaisia myös esimerkiksi öljypuomien ankkuroinnissa.

– Laajassa öljyonnettomuudessa tarvitaan lisäksi suuri määrä koulutettuja vapaaehtoisia tukitehtäviin, Waara painottaa.

Tukitehtäviin kuuluvat muun muassa muiden vapaaehtoisten vastaanottaminen, rekisteröinti, varustaminen, majoitus ja muonitus. Maanpuolustuskoulutusyhdistys on yksi niistä järjestöistä, joka huolehtii eri tukitehtävistä.

TS