Uutiset
Poliisikysely

”Toimeton ja naimaton on aina se yleisin riskitekijä”

Lehtikuva/ Roni Rekomaa
Lehtikuva/ Roni Rekomaa

Kolmasosa Suomen poliiseista vastasi Lännen Median kyselyyn, jolla kartoitettiin muun muassa poliisien kantoja maahanmuuttoon.

Kyselyn perusteella suurin osa poliiseista pitää turvapaikanhakijatilannetta uhkana Suomen ja suomalaisten turvallisuudelle.

Poliiseille annettiin mahdollisuus myös kommentoida vapaasti vastauksiaan. Osa poliiseista vastasi nimellään, mutta suurin osa nimettömänä.

Julkaisemme verkossa kyselyn nimettömiä vastauksia, joista selviää tarkemmin yksittäisten poliisien kantoja ja tuntoja muun muassa katupartioihin, rasistiseen rikollisuuteen ja turvapaikanhakijatilanteeseen.

Nimettömistä vastauksista on yksilöity ainoastaan poliisin toimialue.

Turvapaikanhakijatilanne turvallisuusuhkana

Helsinki:

– Lähes päivittäin olen tekemisissä turvapaikanhakijoiden tekemien rikosten tai häiriökäyttäytymisen kanssa. Osa rikoksista myös erittäin röyhkeitä.

– Sijoittelussa epäonnistuttu, eri uskontokunnat samassa VOK:ssa.

– Eiköhän ne uhat Suomelle liity pääasiassa viinaan ja osin myös huumeisiin sekä ammattilaisrikollisporukoihin, jotka operoi Baltiasta päin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Näen päivittäin työssäni Helsingissä huonon integroitumisen tuloksia. Kohta niitä tuloksia on vielä paljon enemmän. Tilanne ei ole poliisin hallinnassa, koska maahantulijoiden taustoja ei pystytä riittävästi selvittämään eikä poliisin resurssit riitä tulijoiden valvomiseen. Lisäksi joukossa on varmuudella Isis-taistelijoita, mikä tuo mukanaan aivan uudenlaisia uhkia.

– Iso määrä miehiä asuntolassa tuo aina ongelmia kansallisuudesta, ihonväristä, uskonnosta jne. huolimatta. Ääriliikkeet ovat varmasti hyödyntäneet turvapaikkaprosessia. Eli tältä osin uhka on olemassa. Turvapaikanhakijoiden olisi ymmärrettävä sen maan kulttuuria, jossa elävät viitaten seksuaalirikoksiin. Maassa maan tavalla. Kaikki saavat uskoa mihin haluavat kunhan kohdemaan lakeja ja kulttuuria kunnioitetaan.

– Koko Suomen ja sen kansalaisten turvallisuudelle turvapaikanhakijat eivät kohdista suurta, suoraa uhkaa. Enemmän olen huolissani lieveilmiöistä, kuten kasvavasta vihamielisestä ja muukalaisvastaisesta ilmapiiristä. Suomi ei ole taloudellisesti valmis ottamaan vastaan niin suurta määrää turvapaikanhakijoita.

Länsi-Uusimaa:

– Aikaa on kulunut vasta kuukausia pakolaisvirran alkamisesta. Jo nyt poliisit ravaavat päivittäin useita kertoja vastaanottokeskuksissa hälytystehtävillä. Miten käy kun kevät koittaa? Kukaan ei myöskään oikeasti tiedä, kuinka paljon oikeiden turvapaikanhakijoiden joukossa on ns. vihollistaistelijoita ja/tai ääri-islamisteja, joiden tarkoitusperät ovat aivan jotain muuta.

– Tämän hetkinen tapa käsitellä turvapaikanhakijoita ei ole oikea ketään kohtaan. Suomen kansalaiset saavat entistä huonompaa palvelua poliisilta ja muilta viranomaisilta, kun resurssit ohjautuvat kohtuuttomasti turvapaikanhakijoiden käsittelyyn. Asiasta on muodostunut aivan liian suuri taloudellinen kriisi Suomelle. Suurimpana ongelmana tässä on kuitenkin kyse siitä, että oikeasti turvapaikkaa tarvitsevat eivät sitä saa. Tai ainakin se vaikeutuu heidän kohdalla suunnattomasti. Lisäksi turvapaikkaa oikeasti tarvitsevat leimataan siipeilijöiden takia turhaan. Tämän myötä suuri ongelma on se, että kansalaisten asenteet ovat kääntyneet valtaosin hyvin negatiivisiksi turvapaikanhakijoita kohtaan. Ja syy tähän on puhtaasti hallituksen naiivin suhtautumisen ja päätösten. Hallitus on pahasti epäonnistunut turvapaikanhakijoiden käsittelyyn liittyvissä päätöksissä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Erittäin suuri syrjäytymisen vaara, joka johtaa kohonneeseen riskiin syyllistyä rikoksiin. Kotouttamistoimenpiteet onnistuvat vain hyvin pienelle väkimäärälle. Työtä löytyy vain pienelle joukolle ja yrittäjyys onnistuu vain harvoilta. Kulttuurierot todella suuret. Syrjäytyminen luo radikalisoitumista. Suomeen syntyy maahanmuuttajien asuttamia asuinalueita, jotka muuttuvat slummeiksi. Ruotsin ja Ranskan tapahtumen kaltaisia turhautuneiden nuorten mellakoita tulee lähitulevaisuudessa tapahtumaan.

Lounais-Suomi:

– On selvää, että näin suuressa massassa on paljon rikollista ainesta, esim. entisiä sotilaita ja poliiseja, joilla on henkirikoksiakin kontolla. Anastusrikokset, väkivalta ja seksuaalirikokset tulevat työllistämään poliisia jatkossa valtavasti. Naisten ahdistelu on jo nyt jokapäiväistä esim. Turussa. Myös pakolaisten keskinäinen riitely on uhka turvallisuudelle. Lounais-Suomessa poliisi on päivittäin hälytystehtävissä vastaanottokeskuksissa keskinäisen riitelyn takia..

– Uhka on mielestäni vähäinen sen jälkeen kun turvapaikanhakijat on rekisteröity. Suurimman uhkan aiheuttavat sellaiset henkilöt, jotka ovat onnistuneet pääsemään luvatta/rekisteröitymättä maahan.

Sisä-Suomi:

– 36 tuhatta nuorta miestä ilman naista ja työtä ovat aina uhka riippumatta henkilöiden ihonväristä ja uskonnosta. Kuulustelulomakkeellakin toimeton ja naimaton on aina se yleisin riskitekijä.

– Poliisin näkökulmasta VOK:it on laitettu aivan vääriin paikkoihin. Sellaisiin pieniin taajamiin, missä on sattunut olemaan joku tyhjä iso kiinteistö. Poliisiasemat vaan on aivan toisaalla. Miksei tässä toteutettu sitä keskittämistä, mitä tehdään koko ajan muutoinkin?

Lappi:

– Yksilöt tekevät rikoksia, eivät kansanryhmät. Yhtä järkevää olisi kysyä, että kuinka suuren uhkan valkoinen suomalainen mies aiheuttaa maamme turvallisuudelle. Melko suuren. Mutta ei niin kysytä.

– Harva-alueilla ei poliisien resurssien vähyydestä johtuen poliisi enää kykene turvaamaan kaikkien turvallisuutta. Lappiin on sijoitettu prosentuaalisesti eniten turvapaikanhakijoita verrattuna kantaväestöön. Pitkät välimatkat ja se että esimerkiksi vastaanottokeskuksen häiriötilanteissa sinne on mentävä vain yhdellä partiolla, on poliiseille työturvallisuusuhka. Ja täytyy muistaa, että poliisitkin ovat suomalaisia!

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Itä-Uusimaa:

– Turvapaikanhakijoiden joukossa on toistaiseksi poliisille tulleen tiedon mukaan tullut paljon henkilöitä, joilla on sotilas- tai poliisitausta. Kyseiset henkilöt ovat ottaneet osaa taisteluihin ja ovat tottuneet käyttämään ja kohtaamaan väkivaltaa. Osalla näistä henkilöistä on kytköksiä terroristisiin järjestöihin.

Häme:

– Emme yhtään tiedä ketä ja mistä nämä ihmiset ovat. Vastoin yleistä luuloa henkilöllisyyden selvittäminen tutkinnallisin keinoin on lähes mahdotonta. Daesh on tunnetusti lähettänyt TP-hakijoiden joukossa Eurooppaan taistelijoitaan. Islamin arvomaailma poikkeaa suuresti meidän arvoistamme.

Pohjanmaa:

– Poliisin työssä tulee esiin sellaisia seikkoja (uhkia, kunniamurhia esim.) ulkomaalaisista, joita ei ns. normaalit kansalaiset tiedä.

– Joukossa on traumatisoituneita sotilaita, joiden kynnys toimia esim. kiinniottotilanteissa väkivaltaisesti on pienempi verrattuna tavallisiin ihmisiin. Kulttuureissa on isoja eroja esim naisten asemassa, eikä kotouttaminen näytä toimivan. Kunnioitus poliisia ja maan lakeja kohtaan on osalla turvapaikanhakijoista huonolla tasolla.

– Terminä sana ”uhka” on liian voimakas. On selvää, että osa turvapaikanhakijoista syyllistyy rikoksiin, mutta ei heistä varsinaista turvallisuusuhkaa mielestäni ole. Uskallan väittää, että suuremman ”uhan” muodostaa poliisien niukat toimintaresurssit suhteessa kokonaisrikollisuuteen..

Oulu:

– Jospa puuttuisimme ja tiedottaisimme yhtä pontevasti kantasuomalaisten tekemistä rikoksista ja joka viikonloppuisista sikamaisista käytöksistä. Turvapaikanhakijoiden mukana tulee omanlainen uhka, mutta suomalainen on joutunut kokemaan uhkaa jo kanssaveljiltään ja -siskoiltaan. Harva se tunti rattijuopot kaahaavat teillä, viikonloppuisin tuntemattomat tappelee yökerhossa ja perheen isät kurittavat vaimojaan kodin lämmössä. Uhkaa on ollut nyt ja aina keskuudessamme.

– Poliisin toimintaympäristö muuttui lyhyellä aikavälillä huomattavasti, eikä siihen oltu varauduttu millään tasolla. Syntyi uusia joukkojenhallintatilanteita, esim. turvapaikanhakijat ovat aiheuttaneet ongelmia käyttäytymisellään vastaanottokeskuksissa, ja ne ovat aina isojen (useiden kymmenien ihmisten) ryhmien aiheuttamia häiriötilanteita, jotka vaativat poliisilta erityistoimia (ei sinne yhdellä partiolla voi mennä!).

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Itä-Suomi:

– Pakolaiskeskustelu ja sen kielteinen sävy on aivan liikaa korostanut uhkakuvia, mutta se taitaa olla nyt muotia muuallakin. Olen myös havainnut pettymyksekseni sen, kuinka paljon matalaotsaisuutta ja ennen kaikkea suvaitsemattomuutta esiintyy nimenomaan poliisissa.

Keskusrikospoliisi:

– Olen kuullut todella hurjia tarinoita tapahtumista, mihin kenttäpartiot ovat joutuneet esimerkiksi vastaanottokeskuksissa. Kuitenkin usein niissäkin paikoissa on joku osa ihmisiä, jotka aiheuttavat ongelmia, eivät kaikki. Tähän peilaten olisi yhtä helppo vaikka leimata Oulun seudulla asuvat ihmiset kaikki pedofiileiksi, koska tietyllä uskonnollisella lahkolla on siellä laajaa kannatusta ja todistetusti näissä piireissä setämiesten pippelileikit ovat kuohuttaneet ihmisiä tasaisin väliajoin.

Poliisihallitus:

– Kaikki turvapaikanhakijat eivät tule hakemaan turvapaikkaa, vaan taustalla on monia muitakin tekijöitä. Turvapaikanhakijoita ei voida kategorioida yhteen nippuun, koska se on halventavaa. Lisäksi suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen perustuu mielipidevaikuttajien mielipiteisiin, jonka taustalla ei enää ajatella ihmisiä yksilöinä, vaan joukkona. Turvapaikanhakijoiden saapumisen ei pitäisi muodostaa vastakkainasettelua, jossa molempien ääripäiden (vastustajat/sallijat) kovaäänisimmät saavat mediassa suhteettoman huomion. Tämä aiheuttaa turhaa pelkoa ja rikkoo yhteiskunnan perusrakenteita. Poliisia yritetään myös kategorioida kuulumaan lähinnä vastustajien leiriin, joka on väärin.

Rasistinen rikollisuus turvallisuusuhkana

Helsinki:

– Kovasta uutisoinnista huolimatta esimerkiksi Soldiers of Odinin porukasta ei käsittääkseni ole tehty yhtään rikosilmoitusta liittyen katupartiointiin! Vasemmiston ”pellepartioista” yms. on ollut enemmän harmia. VOKkien terrorisointi on enemmän yksittäistä kuin järjestäytynyttä. Joka tapauksessa tuomittavaa toimintaa.

– Vastakkainasettelu kasvaa, ääriliikkeet kasvavat, tavallisten kansalaisten asenteet ovat koventuneet. Kaksi vuotta sitten ei kukaan käyttänyt nimityksiä ”ählämi” tai ”neekeri” kuvaillessaan jossain tapahtumassa mukana ollutta henkilöä poliisille, nyt noista haukkumanimistä on tullut tavallisillekin kansalaisille arkista puhekieltä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Itä-Uusimaa:

– Vanhat skinit ovat taas saaneet kannatusta ja alkaneet muodostaa ryhmiä. He eivät suuntaa toimintaansa vain ulkomaalaisiin vaan myös oman maan kansalaisiin.

– Jos turvapaikanhakijoita joutuu väkivallan ja henkirikosten uhriksi Suomessa, saa Suomi negatiivista julkisuuta maailmalla ja joutuu täten myös ääri-islamistisen terrorismin valokeilaan. Suomi nähdään täten osana muslimeja sortavaa länttä ja iskut Suomeen olisivat oikeutettuja ja jopa houkuttavia.

Häme:

– Uhka ei ole vielä suuri, mutta tilanne tulee muuttumaan lähiaikoina, kun TP-hakijat saavat kielteisiä päätöksiä ja alkavat reagoida siihen. Profetioin, että joudumme vielä suojaamaan TP-hakijoita tavallisilta perheenisiltä.

– Tällä hetkellä kyseiset teot on vain yksittäisten kännisten tekemiä, mutta mikäli yhteiskuntamme ei tee tälle ”pakolais” asialle mitään, voi olla, että yleinen mielipide kääntyy niin jyrkäksi, että näitä mielenilmauksia tullaan näkemään lisää ja ne saavat radikaalimmatkin piirteet.

Pohjanmaa:

– Suomeen tulee kehittymään Malmön maahanmuuttajalähiöiden tapaisia alueita, joihin ei kantasuomalaisilla ole mitään asiaa, edes viranomaisilla. Nämä rasistiset iskut pahentavat tuota asiaa. Poliittiset päätöstentekijät saavat tässäkin toki katsoa peiliin. Kun päättäjien saamattomuus ja rikollisten (kantaväestön ja maahanmuuttajien) hyysääminen menee liiallisuuksiin, oikeutta otetaan omiin käsiin. Toimiva ja riittävän ankara rikoslainsäädäntö vähentää kaikkea rikollisuutta monellakin tavalla. Myös rasistisia rikoksia.

Kaakkois-Suomi:

– Tähän asti kaikki nk. polttopulloiskut ovat olleet juoppojen tekemiä, kelvottomia yrityksiä, joissa ei ole ollut edes alkeellisia menestymisen mahdollisuuksia. Pahempaa tuhoa ovat aiheuttaneet turvapaikanhakijat itse, sytyttämällä roskiksia ja verhoja.

Suojelupoliisi:

– Humalaiset peräkamarinpojat asialla.

Itä-Suomi:

– Näen tulevaisuuden hieman synkkänä, jos poliisien määrä ja budjetti pienenevät. Tällainen turvallisuustyhjiö antaa hyvän mahdollisuuden ns. katupartioille ja toisaalta, miksipä ei, jos kerta julkisviranomaiset eivät pysty turvallisuutta takaamaan

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lappi:

– Medialla (ja toki poliisin tiedottamisella) on asiassa suuri rooli. Nostamalla esille maahantulijoiden konnankoukkuja uutisointi yksipuolistuu ja kuva suurelle väestölle vääristyy.

Keskusrikospoliisi:

– Kantaväestön provosoituminen on uhka. Pahimmillaan tällainen toiminta johtaa laajaan yhteenottoon, josta ei luonnollisesti seuraa mitään hyvää. Ainoat tahot, jotka tällaisesta tilanteesta hyötyvätm ovat terroristit ja mutkan kautta Venäjä.

Poliisihallitus:

– Kummankaan äärilaidan tekoja ei tule sallia eikä edes ymmärtää poliisissa. On huolestuttavaa, että yliopistotason professorit esittävät mielipiteitä poliisin siirtymisestä "fasistiseen" leiriin. Nämä väitteet ovat poliisia loukkaavia. Poliisi organisaationa turvaa laillista yhteiskuntajärjestystä, ei mene kenenkään puolelle. Se että kansalaisaktivismi vasemmalta nähdään suurissa määrin mediassa hyväksyttävänä, ei ole mielestäni myöskään oikein. Jos mielenosoitukseen on haettu lupa, ei ole oikein, että sitä yritetään häiritä ilman lupaa joukkona.

Länsi-Uusimaa:

– Luonnollinen reaktio kontrolloimattomaan ja perusteettomaan maahanmuuttoon ja ulkomaalaisten tekemiin törkeisiin rikoksiin. Ei missään nimessä hyväksyttävää, mutta ihmiset ovat selvästi epätoivoisia hallituksen politiikkaan maahanmuuttoasioissa.

Katupartiot

Helsinki:

– Kärpäsestä on tehty härkänen. Jos katupartiot olisivat neighbourhood watchin kaltaista toimintaa, uskoisin että turvallisuus saattaisi parantua. Nykyiset äärioikeistolaiset ”katupartiot” eivät ole mikään vastaus ongelmaan. Toisaalta media ei ole muuta näkemystä viljellytkään katupartioista kuin nuo Odinin sotilaat.

– Kannattaa tutustua esim. Helsingin rautatieasemaan perjantai-iltana kello 22. Ei sinne ole ”normaalilla” ihmisellä asiaa. Poliisin resurssit ovat täysin riittämättömät turvaamaan yleistä järjestystä Helsingin yleisillä paikoilla. En jaksa uskoa, että se on muualla Suomessa yhtään parempi. Mitä enemmän leikataan, sen enemmän tarvitaan katupartioita, vai pitäisikö poliisille antaa lisää rahaa!!! Katupartiot ovat poliitikkojen tunaroinnin tulosta. Helppoa on kansan turvallisuudesta säästää, kun itse liikkuu turvamiehen kanssa Audilla!

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Katupartiot eivät ole oikea keino vaikuttaa turvallisuuteen. Vrt. esim. Yhdysvalloissa kansalaisilla on turvanaan omat aseet. Pian olemme siirtymässä tilanteeseen, jossa on viidakonlaki.

– En koe, että Soldiers of Odin- tyyliset katupartiot toisivat ainakaan itselle minkäänlaista turvallisuudentunnetta kadulla liikkuessa, päinvastoin. Pilottitakkisista kuulapäistä tulee aivan toisenlaisia mielikuvia kuin rauhanomainen katupartiointi.

Pohjanmaa:

– Turvattomuutta se saattaa aiheuttaa maahanmuuttajien näkökulmasta, mutta itse yksin kulkevana naisena koen sen tuovan minulle turvaa mm. mahdollisia ahdisteluja tai raiskauksia vastaan.

– Jos toiminta liittyy moottoripyöräjengien toimintaan tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen, niin se aiheuttaa vaaraa.

– Liikkeellä väärin perustein, muuten ajatuksena hyvä ja jopa kokeiltu. Ääriaineisto hakee mahdollisuutta ryhtyä "käytännön" hommiin.

– Kunhan toimitaan Suomen lakien mukaan niin jokainen valvova silmäpari tuo lisää turvallisuutta, joka muuta väittää on rasisti.

Lappi:

– Olen useilta ystäviltäni ja tuttaviltani kuullut, että he pelkäävät näitä katupartioita. He eivät koe niiden tuovan yhtään lisää turvallisuutta. Yhtään positiivista kommenttia en ole heiltä kuullut, osa suhtautuu neutraalisti.

– Mielestäni nykyinen katupartiointi ei ole ratkaisu, koska katupartiointia suorittavat nyt mahdollisesti hiukan kyseenalaiset henkilöt. Pitäisin parempana ratkaisuna esim. kunnan palkkaamia vartijoita, jotka liikkuvat yleisillä paikoilla tai alueilla, missä poliisia ei aina näy. Esimerkkinä voisi mainita Oulun kokeilun, missä kesäöisin keskustan puistoissa liikkui vartija tuomassa kansalaisille lisäturvaa.

– En naisena halua, että minun kuvitteellista suojelemistani käytetään tekosyynä saada mahdollisuus tehdä rasistista väkivaltaa.

Länsi-Uusimaa:

– Toistaiseksi katupartiot eivät ole syyllistyneet minkäänlaisiin ylilyönteihin toisin kuin suvaitsevaiston vihervasemmistoanarkistit ja muut puunhalaajat. Poliisin resurssit eivät millään riitä turvaamaan yksittäisten ihmisten ulkona liikkumista. Esim. Espoon kokoisen kaupungin yövuorossa saattaa turvana olla neljä poliisipartiota..

– Avoimen rasistiset katupartiot ja SVL:n liitokset kertovat siitä, että ihmisistä huolenpitäminen on sivuseikka näille ryhmittymille. Neighbourhood watch -tyylinen partiointi olisi tervetullut ilmiö meidän yhteiskuntaamme.

– Poliisin jalkapartio on ainoa oikea katupartio. Kaikilla muilla on subjektiiviset näkemykset oikeasta ja väärästä.

– Mahdollisesti ne tuovat hieman turvallisuutta, mikäli ne toimivat yhteistyössä poliisin kanssa ilman poliittisia motiiveja. Turvallisuusalan henkilöstöllä ei hyväksytä väkivaltarikoshistoriaa eikä niitä sopisi olla myöskään katupartioilla.

Keskusrikospoliisi:

– Toistaiseksi katupartioita ei tarvita. Nuorten sopiva valistus tässä vaiheessa riittää. Hakisin kuitenkin itse tyttäreni sellaisilta alueilta (esim. harjoituksista) ilta-aikaan, missä liikkuu runsaasti tupalaisia.

– Harmittavan usein sekoitetaan ideologiset katupartiot ja muuhun vapaaehtoistoimintaan perustustuvat partiot. Koko kylä kasvattaa -ajatus on edelleen suotavaa.

– Tähän on mahdotonta vastata. Alueelliset erot ovat varmasti suuria. Enemmän häiriötä ja turvattomuutta aiheuttavat katupartiointia vastustavat mielenosoittajat. Lähtökohtaisesti katupartioita ei mielestäni tarvita.

Itä-Uusimaa:

– Neutraali katupartiointi, jota on harrastettu aiemminkin, kuten Saapas-toiminta, vanhempien partiointi nuorten juhlimisviikonloppuina jne. on yleisesti hyväksyttävää. Heidän toimintansa on viranomaisten hyväksymää, lähtökohtaisesti heidän toimintansa objektiivisuuteen voidaan luottaa ja heidän toimintaansa voidaan tarvittaessa selvitellä jälkikäteen, koska tiedetään, ketkä kuuluvat toimijoihin. He pukeutuvat neutraalisti eivätkä tarkoituksellisesti tuo tunnuksiaan esille. Nyt perustetut katupartiot muistuttavat liikaa 30-luvun Saksasta, tästä toiminnasta on liian helposti kuviteltavissa ylilyönnit ja sen jälkeen koston kierre on valmis. He pukeutuvat provosoivasti, eivät ole avoimia jäsenistöstään ja heidän kykyynsä arvioida erilaisia yleisten paikkojen tapahtumia/tilanteita objektiivisesti ja kaikkien ihmisten perusoikeuksia kunnioittaen ei käytännössä voi luottaa

Häme:

– Onko niitä oikeasti ollut jossain muualla kuin lööpeissä. Ja jos on, niin onko ne oikeasti tehneet yhtään mitään. Vaikuttaisi olevan myrsky vesilasissa.

Itä-Suomi:

– Näyttää siltä että katupartiot pyrkivät konfliktiin turvapaikanhakijoiden kanssa, joku sotilas- tai poliisikoulutuksen saanut ja useita vastapuolen taistelijoita tappanut turvapaikanhakija voi antaa tasaisen vastuksen katupartion lökäpöksyille. Siihen väliin tarvitaan sinipukuisia erotuomareita.

Nimetön vastaaja, Itä-Suomi

Poliisihallitus:

– Nämä partiot ovat turhia ja ajavat sinänsä hyvistä päämääristään huolimatta väärää asiaa. Ei poliisin huolena ole turvapaikanhakijoiden luoma rikollisuus vaan rikollisuus yleensä. Syntymekanismi näiden "partioiden" kohdalla on täysin vääristynyt.

– Mikäli katupartiot ovat rasistisesti motivoituneet (tietty ideologia nähtävissä kirjoituksissa, pukeutumisessa jne.), ne herättävät turvattomuuden tunnetta sekä kantasuomalaisissa että varsinkin ulkomaalaistaustaisissa, mutta myös muiden ryhmien, kuten homo-, lesbo-, bi- ja transihmisissä, koska yleisesti on tiedossa rasistista ideologiaa kannattavien suhtautuminen myös muihin, heidän mielestään poikkeaviin ihmisiin. Poliisin tulee pystyä vastaamaan katujen turvallisuudesta - resurssien oikea kohdentaminen ja niiden riittävyys ovat avainasemassa.

Suomen maahanmuuttopolitiikan onnistuminen

Helsinki:

– On kestämätön tilanne, että Suomeen otetaan vuosittain tuhansittain ihmisiä, joista ei välttämättä pysty varmistamaan edes henkilöllisyyttä. Useita turvapaikkahakemuksia vastaanottaneena tiedän, että monesti kohtaaminen viranomaisen kanssa alkaa selkeillä valheilla. Siitä ei kuitenkaan mitenkään rankaista eikä se vaikuta prosessiin. Sen lisäksi rikoksentekijöitä ei palauteta kotimaihinsa, jos maan olot ovat huonot. Kuitenkin rikoksentekijä on tehnyt sen valinnan, että hölmöilee, joten samalla pitäisi olla niin että silloin valitsee myös palautuksen kotimaahansa. Turvapaikkapäätös pitäisi myös aina olla määräaikainen. Jos tilanne maassa paranee, olisi palautus kotiin automaattinen, ellei sitten ole muita syitä saada oleskelulupaa (esim. työperusteinen).

– Lainsäädäntö tarvitsee pikaista uudistusta. Maastapoistoa tulisi nopeuttaa, valitusprosessia tulisi nopeuttaa eikä rikollisten tulisi saada turvapaikkaa. Kotouttamiseen tulee panostaa ja yhteiskunta kaipaa avoimempaa keskusteluilmapiiriä.

– Avointa keskustelua ei sallita. Kaikki kritiikki on kiellettyä, vaikka liiallinen sinisilmäisyys on aivan yhtä typerää kuin rasismikin. Avoimen keskustelun puute ja tiedottamisen ongelmat voivat lisätä tahollaan ääriasenteiden kasvamista sekä epäluottamusta päättäjiin tai viranomaisiin.

– Täysin ennennäkemättömiin ja ennakoimattomiin olosuhteisiin nähden erittäin hyvin, esim. järjestelykeskusten nopea perustaminen ja tehokas toiminta, VOK:ien määrän moninkertaistuminen lyhyessä ajassa jne.

Itä-Uusimaa:

– Olen ollut työni kautta suhteellisen paljon tekemisissä turvapaikanhakijoiden kanssa, ja nämä kohtaamiset ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että nykyinen järjestelmä on rikki. Kun on kuullut riittävästi karmivia tarinoita joidenkin hakijoiden oloista kotimaassaan ja nähnyt riittävästi hakijoiden näyttämiä kidutusarpia, alkaa tuntemaan voimattomuutta sen vuoksi, että suuri osa auttamiseen tarkoitetuista resursseista kuluu täysin turhien hakemusten käsittelyyn eikä niiden auttamiseen, jotka aidosti tarvitsevat suojelua. Suurin ongelma mielestäni ei ole hakijoiden määrä vaan se, että Suomeen asti pääsee vain harva sellainen, joka eniten suojelua tarvitsisi.

– Käännyttämis- ja karkoitusprosessit eivät toimi, maahan voi käytännössä jäädä jos haluaa. Juuri lähti lentokoneellinen Etelä-Eurooppaan turvallisista maista tulleita ihmisiä, jotka kävivät kuin turistimatkalla täällä. Heidät olisi pitänyt blokata jo rajalla ilmeisen perusteettomina hakijoina.

Länsi-Uusimaa:

– Jokapäiväisessä poliisin työssä tapaa Espoon kokoisessa kaupungissa ihmisiä laidasta laitaan. Maahanmuuttajia on täällä ollut koko virka-urani ajan ja heidän kanssaan on opittu tulemaan toimeen puolin ja toisin. Lähtökohtaisesti laki ja kohtelu on kaikille sama, se on tasa-arvoa. Jos etnisen taustan tai ihmisen kokemusten perusteella aletaan ”ymmärtämään” lain ja normien rikkomista, se on epätasa-arvoista kohtelua ihmisten välillä. Viimeisen vuoden aikana on turvapaikanhakijoiden joukossa ilmennyt valtava määrä ihmisiä, jotka eivät edes halua ymmärtää lakeja, asetuksia ja suomalaisia normeja. Edelleenkin asioista pitäisi pystyä puhumaan asioiden oikeilla nimillä, kuten esim. sivistysvaltio Kanada, joka linjasi, ettei ota ensimmäistäkään yksin tulevaa miestä, ainoastaan todellisia hädänalaisia: kokonaisia perheitä, naisia- tai lapsia..

– Ymmärrän velvoitteet, mutta linjaa pitäisi tiukentaa, jos kyseessä on uhka Suomen järjestykselle ja turvallisuudelle.

– Toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, on Suomessa verrattain nopeasti luotu järjestelmät turvapaikanhakijoiden rekisteröimiseksi. Rekisteröimättömiä turvapaikanhakijoita liikkuu tiettävästi Suomessa aika vähän. Dublinin sopimus on suurelta osin menettänyt merkityksensä ja koko Schengen-alueen säilyminenkin on vaakalaudalla. Nämä ovat asioita, joihin Suomi ei paljoakaan pysty vaikuttamaan.

– Olosuhteisiin nähden hyvin. Byrokratiaa turvapaikanhakijoiden palauttamisissa on liikaa. Tilanteen hyväksikäyttäjiä alkaa myös näkyä.

– Täysin hallitsematon maahantulo. Mietityttää kuinka paljon täällä on rekisteröimättömiä, synnyinmaassaan jopa erittäin törkeisiin henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin syyllistyneitä mm. sotilastaustan omaavia henkilöitä, joista viranomaisilla ei ole mitään tietoa.

Häme:

– Eipä noille maahan tulleille ulkomaalaisille varmaan kukaan mitään olisi voinut, on taskussa sitten minkä tahansa puolueen jäsenkirja.

– Tilanteen yllätyksellisyys huomioiden on tehty paljon hyviä päätöksiä, mutta nekään eivät valitettavasti ole riittäneet. Turvapaikkanhakijatilanne ei ole turvattomuuden ja poliisin ylikuormittumisen syy. Se ainoastaan paljastaa julkisesti meidän alimittaisten resurssien olevan täysin riittämättömät vastaamaan mihinkään tavanomaisuudesta poikkeavaan tilanteeseen.

Kaakkois-Suomi:

– Yhteiskunnassa on tapahtunut ”gettoutumista” eli tietyn maalaiset maahanmuuttajat ovat pakkautuneet samoille asuinalueille ja lähiöihin tai jopa samoihin kerrostaloihin. Tätä on tapahtunut erityisesti Helsingissä, mutta myös muualla pienemmissä kaupungeissa. Tästä seuraa, että eri väestöryhmät liikkuvat ”omissa porukoissaan”. Helsingissä gettoutuminen aiheuttaa ongelmia, mutta niistä ei uskalleta puhua julkisesti, koska se tulkitaan vähintäänkin leimaamiseksi ellei rasismiksi.

Lounais-Suomi:

– Paperittomia turvapaikanhakijoita tulee koko ajan enemmän ja enemmän vastaan. Vastaanotto rajoilla ollut liian leväperäistä ja suorastaan ääliömäisen lapsenuskoista.

– Alun ”kaaoksen” jälkeen perustettu järjestelykeskus on ollut loistava osoitus Suomen viranomaisten kyvystä hoitaa kriittisiä tilanteita yhteistyössä. Jatkossa tulisi keskittyä järkevän maahanmuuton järjestämiseen eikä sen estämiseen liittyvään keskusteluun. On selvää, että nykyinen tilanne on vasta alkua ja tulevaisuudessa saamme tottua jatkuvaan maahanmuuttovirtaan. Tähän johtaa pitkään jatkuneet Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kriisit sekä ilmastonmuutos.

– Pidän hyvänä, että Suomi on pitänyt kiinni niistä kansainvälisistä sopimuksista, joihin se on liittynyt ja ottanut vastaan oman osuutensa turvapaikanhakijoista. Turvapaikanhakijatulvan käsittely on mielestäni ollut onnistunutta, esim. Tornion järjestelykeskuksen perustaminen ja sen toiminta.

– 32 500 maahantulijaa, joista suurin osa ei pakene Syyrian sotaa, mikä alun alkaen esitettiin massamuuton syyksi. Olen itse haastatellut turvapaikanhakijoita, eikä yksikään ollut Syyrian telttaleiriltä karkuun lähtenyt. Isis on irakilaisten tekosyy.

Pohjanmaa:

– Kysyin jo puolisen vuotta sitten KRP:n päälliköltä, että onko ajateltu rajatarkastuksien käynnistämistä. Hän vastasi, että mitä se auttaa. Mielestäni aina on helpompi estää tai kontrolloida tuleminen kuin poistaa. Rajatarkastukset olisi pitänyt aloittaa heti kun tilanne käynnistyi. Poliittinen johto on kykenemätön hoitamaan tilannetta.

– Suuremmilta konflikteilta on vältytty. Jatko riippuu paljon turvapaikanhakijoiden käännyttämisestä ja oleskeluvan saaneiden kotiuttamisesta. Jos maahan jäävät kokevat tämän kotimaakseen, niin he haluavat toimia sääntöjemme mukaan.

– Kyse ei ole tällä hetkellä maahanmuutosta vaan turvapaikanhakijoista. Näiden kohdalla kansainväliset sopimukset sitovat myös Suomea. Tätä asiaa ei voi hoitaa kotimaisella politikoinnilla.

Oulu:

– Järjestelykeskuksen perustaminen Tornioon oli hyvä asia. Vastaanottokeskuksia ei saisi perustaa pieniin kyläkeskuksiin, koska poliisin saapuminen VOK:ssa tapahtuviin selkkauksiin kestää kauan.

– Ei Suomessa saa puhua asioista niiden omalla nimellä. Politiikot menevät aina sen taakse, että viranomaiset kyllä hoitavat. Niin hoitavat, mutta pitäisi huolehtia resurssipuoli kuntoon. Päättäjä ei ymmärrä, että poliisi on Suomessa vallanpitäjän puolella. Ranskassa presidentti julkisesti kehuu poliisia, Suomessa tyydytään toteamaan, että kyllä viranomaiset hoitaa...

Lappi:

– Pakolaiskriisi on koko Euroopan yhteinen kriisi ja Suomen täytyy kantaa siitä osansa. Poliisille ja sisäministeriölle antaisin arvosanaksi kiitettävän, onhan Tornion järjestelykeskus erinomainen näyttö suomalaisesta osaamisesta. Itse turvapaikkatutkintaa tulisi kyetä nopeuttamaan sekä turvapaikan saamisen edellytyksiä tulisi tiukentaa lakiuudistuksilla pikaisesti.

Poliisiammattikorkeakoulu:

– Ymmärrän kyllä toisenkin puolen, mutta kansalaisilla olisi oikeus tietää, että ei pakolaista voi karkottaa mihinkään, vaikka hän syyllistyisi mihinkä rikokseen, jos lähtömaa ei ole turvallinen.

Sisä-Suomi:

– Kaikki on liian byrokraattista. Hakijoita pidetään liian kauan Suomessa. Käännyttäminen kestää. Miten voi olla mahdollista, että turvapaikkahakija voi hakea, peruuttaa, hakea uudelleen, peruuttaa, hakea uudelleen loputtomasti turvapaikkaa. Törkeää venkoilua ja poliisi rekisteröi jatkuvasti uudelleen.

– Prosessi on kankea. Asiaa hoitaa liian moni viranomainen, ja se kestää aivan liian kauan. Tarvittavat toimenpiteet voisi hoitaa ripeästi muutamassa tunnissa ja päätös annettaisiin muutaman päivän sisällä. Enkä ymmärrä valitusoikeutta päätöksen annosta. Vieraan maan kansalainen tulee valittamaan Suomen valtion viranomaistoiminnasta!?!?! Puhumattakaan päättäjien medialausunnoista niiden tragikoomisuudessaan. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että Unkarin linja olisi hyvä.

Keskusrikospoliisi:

– Tähän hallitsemattomaan maahantuloon olisi pitänyt olla suunnitelmat valmiina jo kymmenen vuotta sitten. Tämähän oli tiedossa, ainakin tavallisella rivipoliisilla. Miksi ei toimittu ajoissa? Rajavalvonta olisi pitänyt laittaa heti pystyyn, kun ensimmäiset laivat Kreikan rantaan kolahtivat. En voi kehua viime vuosien saavutuksia, ainoa mitä maahanmuuttopolitiikalta odotan, on vihdoinkin turvallisuuden asettaminen ensimmäiseksi. Kyllä ihminen jaksaa passintarkastuksessa jonottaa, jos omasta turvallisuudesta on kyse. Kaupankäynti on toissijainen asia ja siihenkin varmasti keinot löytyvät.

Poliisihallitus:

– Maahanmuuttopolitiikka ja turvapaikkapolitiikka ovat kaksi eri asiaa, joiden niputtaminen yhteen on typerää. Kokonaisuudessaan turvapaikkapolitiikka on täysin hallitsematonta ja katastrofaalisen huonosti hoidettu. Työperäinen/opiskeluperäinen maahanmuutto toimii hyvin.

– Ei taida asia olla kansallisesti ratkaistavissa, joten kansallisia päätöksiä ei voi moittia tai kehua.

Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita uusi viesti
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Aiemmat viestit (30)

Vanhimmat ensin
Vastaa
samaa mieltä
Ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä
¨ Yksilöt tekevät rikoksia, eivät kansanryhmät. Yhtä järkevää olisi kysyä, että kuinka suuren uhkan valkoinen suomalainen mies aiheuttaa maamme turvallisuudelle. Melko suuren. Mutta ei niin kysytä¨
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
jani
Vast: Ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä
Juttu onkin siinä, että Suomi on suomalaisen miehen kotimaa.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Kotimainen
Vast: Ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä
jani, entä sitten? Meinaatko, että kotimaassaan saa kukin tehdä mitä huvittaa? Ja että ulkomaalaisia voi leimata heidän tekojensa perusteella mutta suomalaisia jostain käsittämättömästä syystä ei?
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
HyvinKriittinen
Vast: Ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä
Tuo siteeramasi lause juuri oli koko jutun typerin. Kyllä, meillä on täällä rikollisuutta ihan tarpeeksi jo omasta takaakin. Sen vuoksi tänne ei tarvita enää yhtään lisää turvallisuusuhkia ulkomailta. Mikä siinä on niin vaikeaa ymmärtää?
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
terkkuja turkulaiselta suolta
Absurdi kirjoitus
Suomalainen mies on omassa maassaan, tekee omassa maassaan töitä ja maksaa omaan maahansa veroja... ja paljon. Suomalainen mies puolustaa perhettään, eikä laista vastuitaan myöskään yhteisöään kohtaan esim. karkaamalla muihin maihin jättäen perheensäkin kuoleman ja nälän murjottavaksi...
Ilmeisesti olet femakko, koska et myöskään ota aiheeksi suomalaista naista?
Ja ihan kohta on ihan todellisuutta Turussakin ensimmäiset ghetot, Varissuo ensimmäisenä. Menkäähän ulkomaan matkalle Itäkeskukseen, joka on nyt lyhyessä ajassa muuttunut ja paljon... Ei työperäisiä mamuja nyt n. 44%. Huom, mukana ei ole kansalaisuuden saaneita ei työperäisiä, jotka käyttäytyvät ihan samalla lailla kuin kansalaisuutta saamattomat. Ja jollei tuotakaan tiedä tai uskalla ajatuksiinsa edes ottaa, on suurin typerys mitä maa päällään kantaa.
Ja vastaavia ihan oikeita faktoja on paljon muitakin.
Ottakaa selvää muilta kuin elämästä vieraantuneilta DDR-kommunisti-vasemmisto -taustaisilta lausunta-automaateilta eli professoreilta tai tutkijoilta, joita ei ole Turunkaan lähiöissä missään vaiheessa lähiöissämme näkynyt vaikka me palkkansa maksamme.
Ja käsittämätöntä on se, ettei meillä ole vieläkään turvapaikkapolitiikkaa, eikä myöskään maahanmuuttopolitiikkaa ja olemme "vasta" vuodessa 2016.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Voi huokaus
Poliitikkojen olisi syytä lukea tuo!
Ei ole poliiseilla helppoa, koska poliitikot eivät ole miettineet asioita loppuun saakka eivätkä myöskään ota vastuuta päätöksistään.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Kohta on peli menetetty
En kadehdi poliiseja
Todella asiallisia kommentteja poliiseilta, jotka todella näkevät koko nykyisen katastrofaalisen tilanteen ns. lattiatasolla. Eivät he itsekään turvassa ole, kun tiedossa on, että myös Isis-porukkaa lomailee maassamme tällä hetkellä ties kuinka paljon ja missä aikeissa. Joku noissa kommenteissa sattuvasti sanoi, että hallitus ei paljon tiedä kansalaisten turvattomuudesta, kun itse istuvat Audeissa turvamiesten suojaamina. Eikä ilmeisesti välitäkään.
Poliisien - ja oikeuslaitoksen - resursseja ei saa yhtään enää pienentää, lisää tarvitaan ja paljon, jotta asioita voidaan nopeuttaa. Veikkaisinpa, että monet nykyisistä jo nyt harkitsevat alan vaihtoa, koska tuntuu siltä, että päättäjät kaatavat koko surffarip*skan heidän niskaansa itse piiloutumalla tapansa mukaan jälleen kerran kasvottoman EU:n selän ja - keinotekoisen - rahapulan taakse. Mieluummin uhrataan suomalaisten hyvinvointi kuin tehdään se mikä oikein olisi; suomalaiset veronmaksajathan koko lystin kustantavat ja silti päättäjät katsovat, ettei heitä tarvitse kuunnella.
Ei ihme, että virkavaltakin turhautuu. Kohta olemme sellaisessa jamassa, jota kukaan ei tällä menolla pysty hallitsemaan. Pelottaa.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Ykä
Vast: En kadehdi poliiseja
"Harkitsevat alan vaihtoa". Todellakin, kuten viimevuosina olemme saaneet lukea ja kuulla. Hyvänä esimerkkinä esim. huumepolliisi aarnio, mikä oli vaihtanut virkapukunsa ja antamansa juhlallisen vakuutuksensa toimia virkansa
velvoittamalla tavalla oikeuden puolesta. Eikä tse ole ainoa, joka unohtanut tehtävänsä mukaisen toimintatavan ja rehellisyyden. Niistä on valitettavan pitkä lista, ketkä ovat saaneet tuomioita oikeudessa ja silti jatkavat virassaan. Samoin on niitä, ketkä ovat saaneet rötöksistään peräti lemput. Kyseisistä virkarikoksista voisi myöskin tehdä gallupin ja se olisi syytä tehdä muualla, kuin herrojen asuttamassa west endissä.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Kohta on peli menetetty
Vast: En kadehdi poliiseja
'Ykä':lle: on jokseenkin hävytöntä, suorastaan typerää, rinnastaa raskasta ja vaarallistakin työtä tekeviä kenttäpoliiseja johonkin Aarnioon, joka asemansa turvin tehtyjen rikosten vuoksi on julkisuudessa.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Ykä
Vast: En kadehdi poliiseja
Pienenä vihjeenä. Kannattaa pitää silmänsä auki ja seurata näiden "henkensä" vaarantavien touhuja. Valitettavasti siellä on AIVAN tavallisia scoudeja, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin, olematta siltikään mitään suuria herroja. Voisin kirjoittaa pitkän listan kyseisistä rikollisista, mutta se ei mene läpi sensuurista. Valitettavasti lista on vakuuttava ja perustuu oikeudenpäätöksiin, eli ne eivät ole mitään mutu tuntumaa. Mutta jos epäilet oikeudenpäätöksiä, voin toimittaa niitä "riittämiin" sinulle ihmeteltäviksi. Vaihda varjolasit uusiin ja katsele avoimin silmin, ilman selektiivistä taustaa.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Lisää

Lue myös nämä yhteistyö­kumppanimme artikkelit