Sukupuolierottelua halutaan kitkeä jo alakouluissa

Koulut pyrkivät vastaisuudessa vähentämään sukupuolten välistä erottelua opetuksen keinoin. Asia on tarkoitus huomioida opetussuunnitelman uudistamisessa sekä uutta oppimateriaalia laadittaessa.

Opetusministeri Henna Virkkusen (kok.) mielestä koulu ei ole Suomessa sukupuolineutraali. Esimerkiksi tytöillä ja pojilla on erilainen käsitys omasta osaamisestaan jo peruskoulussa.

– Niin oppiaineiden kuin koulutusalojenkin suhteen tehtävät valinnat heijastuvat myöhemmin työelämään, palkkoihin ja sukupuolten rooliin yhteiskunnassa, Virkkunen huomauttaa.

Toimia sukupuolierottelun kitkemiseksi pohditaan opetusministerin asettamassa työryhmässä. Ehdotuksen on määrä valmistua toukokuun loppuun mennessä.

– Perusopetuksen tuntijako on tarkoitus avata vuonna 2011, minkä jälkeen valtakunnallinen opetussuunnitelma uudistetaan, Virkkunen kertoo tiedotteessa.