Suomi hyötyisi Perämeren päästöjen vähennyksestä

Kansainvälisen tutkimushankkeen mukaan Itämeren suojelussa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota suojelun hyötyihin. Alustavista tutkimustuloksista selviää, että Suomen olisi kannattavinta investoida Perämeren päästöjen vähentämiseen.

Tutkijoiden mukaan Itämeren suojelu on ollut tehotonta, koska kustannukset jakautuvat epätasaisesti rantavaltioiden kesken.

Tehoton suojelupolitiikka koituu elinkeinotoiminnalle kalliiksi. Erityisesti haitallisten levien hallitsematon leviäminen tai kalastolle aiheutuvat haitat voivat olla taloudellisesti merkittäviä.

Tutkijat kehittäisivät taloudellisia kannustimia, joilla esimerkiksi laivayhtiöiden kannattaisi estää haitallisten lajien leviämistä.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja maatalouden vesistöpäästöjen vähentämiseksi.