Poliisi puuttuu aiempaa herkemmin ylinopeuksiin

Poliisi puuttuu aiempaa herkemmin ylinopeuksiin ensi kuun alusta lähtien.

Uuden ohjeistuksen mukaan ylinopeutta ajava autoilija saa huomautuksen, jos valvontalaitteen näyttämä ylinopeus on 6–10 kilometriä tunnissa. Rikesakko rapsahtaa 11 kilometrin ylinopeudesta.

Valvontalaitteen näyttämästä nopeudesta tehdään sakossa tai huomautuksessa aina mittaustarkkuuteen liittyvä varmuusvähennys, joka on 3 km/h.

Poliisi ei lisää resursseja liikennevalvontaan, mutta tehostaa valvontaa riskipaikoilla kuten päiväkotien ja koulujen läheisyydessä.

Tiukemman ohjeistuksen päätavoitteena on vähentää liikennekuolemia ja -onnettomuuksia. Tutkimusten mukaan pienetkin nopeuden alentamiset voivat laskea onnettomuuksien määrää. Ohjeilla halutaan myös yhdenmukaistaa liikennevalvontaa, sillä sakkokynnys on vaihdellut eri puolilla maata.

Ruotsissa sakkoraja on Suomea kireämpi, 6 km/h. Ruotsia pidetään esimerkkimaana, sillä väkilukuun suhteutettuna maassa sattuu erityisen vähän liikennekuolemia. Ranskassa puolestaan liikennekuolemat ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi tiukan sakkolinjan seurauksena.