Tutkimus: Vanhusten laitoshoidon laatu on parantunut

Vanhusten laitoshoidon laatu on parantunut kymmenessä vuodessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan unilääkkeiden ja psykoosilääkkeiden käyttö on vähentynyt. Vaikka lääkkeitä annettiin vanhuksille aiempaa vähemmän, heidän uni- tai käytöshäiriönsä eivät lisääntyneet.

Kymmenen viime vuoden aikana ikääntyneitä on myös kuntoutettu aiempaa enemmän.

Laitoshoidossa olevista vanhuksista yhä useampi on dementoitunut aiempaa pahemmin, mutta silti heidän liikkumistaan on rajoitettu vähemmän kuin ennen.

Tutkimuksen mukaan vanhusten aliravitsemuksen vaara pitäisi tunnistaa nykyistä herkemmin.

THL:n arviossa on mukana yli kolmasosa laitoshoidon asiakkaista. Tulokset ovat ennakkotietoja.