Työttömyys aleni Satakunnassa

Satakunnan työllisyyskehitys ei noudattele valtavirtoja. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni elokuun aikana maakunnassa yli 800:lla. Myös lomautettujen määrä putosi hieman. Työttömyysasteeksi kirjataan työ- ja elinkeinokeskuksen raportissa 10,5 prosenttia.

Vuoden takaisesta työttömien määrä on noussut lähes 2 400:lla ja lomautettujen yli 900:lla. Kasvu jää selvästi koko maan keskimääräistä alhaisemmaksi.

Miesten osuus työttömistä on kasvanut roimasti. Elokuun lopun työttömistä työnhakijoista miehiä oli vajaat 6 400 ja naisia lähes 5 400. Vuosi sitten naiset olivat työttömistä selvänä enemmistönä.