Liikkuminen ja työhyvinvointi pidentävät työuraa

Henkilöstön työhyvinvointia, terveyttä ja pidempää työelämässä pysymistä voidaan tukea hyvillä johtamiskäytännöillä ja liikunnalla.

Esimiehen tunnustus, mahdollisuus kehittää itseään, joustavat työajat sekä tunne työn jatkuvuudesta pidentävät työuraa.

Panostaminen liikkumiseen jo keski-iästä alkaen puolestaan vähentää sairauksia ja kaiken ulkopuolisen hoidon tarvetta elämän loppuvaiheessa.

Nämä päätelmät käyvät ilmi perjantaina Jyväskylän yliopistossa tarkastettavista väitöskirjoista.