Vanhuksiin erikoistuneiden lääkärien virat harvassa

Vanhusten sairauksiin erikoistuneen geriatrin virka on harvinaisuus, vaikka hoidon tarve on suurin vanhuksilla. Lääkäriliitossa onkin haluja uudistaa lääketieteen koulutusta.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan geriatrien virkoja on koko maassa vain 13. Lastentauteihin erikoistuneiden lääkäreiden virkoja puolestaan on liki 380. Tilastosta puuttuvat Lapin ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit.

Lääkäriliiton puheenjohtajan Kari Pylkkäsen mukaan erikoislääkärikoulutuksen asetusta täytyy muuttaa ja koulutuksen seurata paremmin väestölukuja. Lääkäreiden erikoistumiskoulutuksen kehittäminen toisi uusia toimintamahdollisuuksia ja sitä kautta uusia virkoja.

Nyt lääketieteen lisensiaatin tutkinto sisältää huomattavan vähän geriatrian opintoja lastentauteihin verrattuna. Lisäksi erikoistumisalat geriatrian sisällä puuttuvat täysin.