Väärä lääke voi tehdä vanhuksen sekavaksi

Vanhusten elimistö reagoi lääkkeisiin eri tavalla kuin keski-ikäisen ihmisen elimistö. Siksi vanhusten onnistunut lääkehoito vaatii erityisosaamista.
Vanhusten elimistö reagoi lääkkeisiin eri tavalla kuin keski-ikäisen ihmisen elimistö. Siksi vanhusten onnistunut lääkehoito vaatii erityisosaamista.

Vanhusten onnistunut lääkehoito vaatii erityisosaamista, jota Suomesta yhä puuttuu. Professori Sirkka-Liisa Kivelän mukaan ikääntyneitä lääkitään väärillä ja yhteensopimattomilla lääkkeillä. Tästä syystä muisti ja tasapaino voivat heiketä, ja vanhukset voivat tulla sekaviksi ja kaatuilla. Myös puheen kömpelyys ja käytöshäiriöt saattavat saada alkunsa vääristä lääkkeistä.

Vanhusten elimistö reagoi lääkkeisiin eri tavalla kuin keski-ikäisen ihmisen elimistö. Moni lääke vaikuttaa ikääntyneeseen voimakkaammin, ja haittavaikutuksetkin voivat olla ankarampia.

Kivelän mielestä pitäisi olla laki, joka määräisi ikääntyneiden lääkkeet tutkittavaksi niin, että testiryhmänä ovat iäkkäät. Nykyisin iäkkäät syövät työikäisillä tutkittuja lääkkeitä.

Kivelä puhui Tekesin tilaisuudessa Helsingissä tänään.