Koetinkivenä ymmärrettävien liikennesääntöjen tekeminen

Maanantaina alkoi Hyvään virkakieleen! -kampanja, jossa ovat mukana muun muassa useat ministeriöt, eduskunta ja Kotimaisten kielten keskus Kotus. Kampanja oli yksi ehdotuksista, joita virkakielen parantamiseen tähtäävä työryhmä teki hyvän virkakielen toimintaohjelmassaan viime tammikuussa.

Työryhmä ehdotti myös paikannimilain säätämistä sekä virkakielivaltuutetun viran ja viranomaisten yhteisen termipankin perustamista. Työryhmän puheenjohtaja, Kotimaisten kielten keskuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi sanoo, että myös muista ehdotuksista on keskusteltu muun muassa valtioneuvoston, virastojen ja ministeriöiden kanssa ja työ on alkanut monilla suunnilla.

Osana kampanjaa Kotus on laatinut virkakielikampanjan verkkosivuille konkreettisia ohjeita, miten hyvään kieleen päästään.

– Viranomaistyö on pitkälti juuri kielityötä, Nuolijärvi sanoo.

Kuitenkin kampanjan tärkein tehtävä on pitää hyvän ja selkeän kielen tärkeys pinnalla.

Kampanjassa on mukana pilottivirastoina Kela, Verohallinto ja liikenne- ja viestintäministeriö ja pilottikuntina Tampere ja Vaasa.

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen kertoo, että muun muassa tieliikennelain uudistus on otettu hyvän virkakielen pilottihankkeeksi.

– Se on erittäin hyvä hyvän virkakielen koetinkivi, koska se koskee jokaista suomalaista. Halutaan saada liikennesäännöt ja liikennekäyttäytymisen ohjeet, joita jokainen ymmärtää.

Nyt alkanut kampanja kestää ensi vuoden loppuun saakka.

TS–STT