Kotimaa

Suomi on alkiotutkimuksissa Pohjoismaiden sallivimpia, Islannissa laki sallii myös sukupuolen valinnan – "Käytössä on menetelmiä, joilla voi nähdä kaikki kromosomimuutokset"

Alkiodiagnostiikassa tutkituilta ominaisuuksiltaan terve alkio siirretään kohtuun hedelmöityshoidossa. Kuvassa on kahden päivän ikäinen alkio Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.
Alkiodiagnostiikassa tutkituilta ominaisuuksiltaan terve alkio siirretään kohtuun hedelmöityshoidossa. Kuvassa on kahden päivän ikäinen alkio Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Lainsäädäntö vaihtelee Pohjoismaiden välillä alkiodiagnostiikassa.

Alkiodiagnostiikalla tarkoitetaan hedelmöityshoidolla aikaansaadun alkion tutkimista geneettisen sairauden varalta ennen kohtuun siirtoa. Näin voidaan välttyä esimerkiksi mahdolliselta raskauden keskeytykseltä.

Kaikissa Pohjoismaissa sallitaan alkion diagnostiset geeni- ja kromosomitutkimukset, kun tiedetään, että perheessä on jokin perinnöllinen vakava sairaus tai kromosomimuutos.

Suomessa ja Islannissa hyväksytään myös alkion kromosomiseulonta, jolla voidaan etukäteen selvittää tavallisimmat kromosomipoikkeavuudet, kuten esimerkiksi Downin syndrooma.

Ruotsissa ja Tanskassa kromosomiseulonta on sallittua vain kliinisessä tutkimuksessa, mutta Norjassa ei lainkaan.

– Suomessa lainsäädäntö on Pohjoismaiden vapain koskien alkiodiagnostiikkaa. Tosin pitää olla selkeä syy, miksi alkiota lähdetään tutkimaan, kertoo geneetikko Noora Sirkkanen Dextra-klinikalta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin IVF-biologin Christel Hydén-Granskogin mukaan Suomen laki on väljempi kuin esimerkiksi Ruotsissa.

– Jos alkiodiagnostiikkaa tehdään perinnöllisen taudin takia, Suomessa voidaan myös tutkia alkion kromosomit, kun taas Ruotsissa kromosomien tutkiminen ei ole sallittua tässä tapauksessa, hän sanoo.

Pohjoismaiden vaihtelevat käytännöt johtuvat Hydén-Granskogin mukaan lähinnä siitä, että alkiodiagnostiikkaa säätelevä lainsäädäntö ei ole ajantasainen.

– Ruotsin laki on tullut voimaan jo vuonna 2006 eikä silloin ollut vielä tiedossa sitä kaikkea, mitä me nyt tiedämme. Nykyisin on käytössä menetelmiä, joiden avulla voi nähdä kaikki kromosomimuutokset. Nykyiset menetelmät antavat sellaista tietoa, jota ei olisi sallittua käyttää Ruotsissa, Hydén-Granskog kertoo.

Tanskassa pohditaankin parhaillaan lainsäädännön muuttamisesta sallivammaksi.

Alkiodiagnostiikkaa on tehty Suomessa jo 1990-luvulta lähtien ensin yksityisellä AVA-klinikalla Tampereella ja Väestöliiton lapsettomuusklinikoilla sekä vuodesta 2000 lähtien HUSissa.

Suomen alkiodiagnostiikkaa säätelevä hedelmöityshoitolaki on vuodelta 2007.

Alkioita saa Suomessa tutkia vain vakavista terveydellisistä syistä. Tyypillisimmät vakavat sairaudet, joiden vuoksi alkioita lähdetään tutkimaan, ovat Hydén-Granskogin mukaan esimerkiksi suomalaiseen tautiperintöön kuuluvat sairaudet, kuten keskushermostoa rappeuttava INCL.

Muita syitä ovat esimerkiksi Fragiili X-oirehtymä, joka on yleisin kehitysvammaisuutta aiheuttava perinnöllinen sairaus tai perinnöllinen paksusuolen syöpä (FAP/APC).

Lapsen yleisten ominaisuuksien, kuten sukupuolen valitseminen ei myöskään ole mahdollista Suomessa. Pohjoismaissa poikkeuksen tekee Islanti, jonka lainsäädäntö sallii periaatteessa lapsen sukupuolen valitsemisen, mutta Hydén-Granskogin mukaan sitä ei kuitenkaan käytännössä tehdä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yksi syy siihen on se, että Islannissa pariskunnat ohjataan ulkomaille alkiotutkimuksiin, sillä maalla ei ole toistaiseksi ole omaa sairaalaa, jossa alkiodiagnostiikkaa tehtäisiin. Mikäli sukupuolen haluaisi valita, pariskunta pitäisi lähettää hoitoon sellaiseen maahan, joka sallisi sen.

Suomessa ja Tanskassa lapsen sukupuoleen saa vaikuttaa vain siinä tapauksessa, jos hoidossa käytetään parin omia sukusoluja ja näistä syntyvällä, toista sukupuolta olevalla lapsella olisi huomattava vaara saada vakava sairaus.

Norjassa sukupuolen valinta ei ole mahdollinen eikä maalla ole myöskään omaa sairaalaa, jossa alkiotutkimuksia tehtäisiin.

Alkiodiagnostiikan tarkoituksena on auttaa perhettä saamaan terve lapsi.
Alkiodiagnostiikan tarkoituksena on auttaa perhettä saamaan terve lapsi.

Suomessa alkiodiagnostiikka keskitettiin muutama vuosi sitten HUSiin, jossa tehdään kaikki julkisen puolen hoidot.

"Pystyyhän pariskunta tekemään sikiödiagnostiikassakin päätöksiä raskauden keskeytyksistä."

Noora Sirkkanen

geneetikko, Dextra-klinikka

HUSissa tehdään 2-4 alkiodiagnostiikkahoitoa viikossa.

– Määrä on lisääntymässä, tosin Suomessa on suuria alueellisia eroja. Eniten pareja tulee HUSin, Tyksin (Turun yliopistollinen keskussairaala) ja OYSin (Oulun yliopistollinen sairaala) alueilta, mutta esimerkiksi TAYSin (Tampereen yliopistollinen sairaala) ja KYSin (Kuopion yliopistollinen sairaala) alueelta aika vähän.

Alkiodiagnostiikkaan päädytään tyypillisimmin silloin, kun jompikumpi vanhemmista sairastaa perinnöllistä tautia tai kun perheeseen on jo syntynyt sairas lapsi.

– Alkiodiagnostiikkaa on myös mahdollista tehdä, jos pariskunta on esimerkiksi joutunut keskeyttämään kaksi raskautta Downin syndrooman takia.

Julkiselle puolelle palanneet lahjasoluhoidot tuovat perinnöllisen vakavan sairauden tai kromosomipoikkeavuuden vuoksi alkiodiagnostiikkaan hakeutuneille yhden vaihtoehdon lisää, kun he voivat turvautua lahjasoluihin, sanoo Hydén-Granskog.

Lahjoittajien kromosomit tutkitaan rakenteellisten kromosomipoikkeavuuksien poissulkemiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Sirkkasen edustama Dextra oli ensimmäinen yksityinen klinikka, joka otti käyttöön uudet menetelmät, joilla samanaikaisesti on mahdollista tutkia ennakkoon tiedossa oleva perinnöllinen tauti ja alkion kromosomit.

Pohjoismaiden ensimmäinen alkion geeni- ja kromosomitutkimuksen avulla alkunsa saanut lapsi syntyi vuoden 2014 syyskuussa.

Koeputkihedelmöityshoidossa (IVF) käytetystä alkiosta otettiin solunäytteet, jotka tutkittiin ennen alkion siirtämistä kohtuun.

Hoitoon päädyttiin, kun pariskunnan molemmat osapuolet kantoivat geeniä, joka voi aiheuttaa lapselle hydroletalus-oireyhtymän. Sen seurauksena lapsi voi joko syntyä kuolleena tai kuolla heti synnyttyään.

Raskaus oli alkanut hoitojen avulla jo kolme kertaa, mutta päätynyt aina keskeytykseen alkuraskauden ultraäänitutkimuksessa havaitun sikiössä havaitun kuolemaan johtavan geenivirheen takia.

Vuodesta 2015 lähtien myös HUSissa on tehty vastaavia tutkimuksia, ja niiden tuloksena on syntynyt terveitä lapsia. Nykyisin menetelmää hyödynnetään myös muilla yksityisillä klinikoilla.

Yksityisellä puolella kromosomiseulontatutkimusta tehdään kuitenkin Hydén-Granskogin mukaan julkista enemmän ja niihin ryhdytään herkemmin.

Kromosomiseulontatutkimuksia perustellaan muun muassa sillä, että niiden avulla halutaan välttää turhat ja tuloksettomat hedelmöityshoidot, saada aikaan parempia raskaustuloksia ja säästää näin hoitojen kustannuksia.

Christel Hydén-Granskog huomauttaa kuitenkin, että asiasta ei ole vielä tieteellistä näyttöä.

Sirkkanen on ollut kehittämässä myös niin sanottua Finnscreen-kantajatutkimusta, jossa lapsettomuushoitoihin yksityiselle puolelle tuleva pariskunta voi halutessaan testata, onko heillä suvussaan jokin tietty, suomalaiseen tautiperimään liittyvä geenimutaatio.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Pariskunnasta toinen voi olla tietämättään jonkin mutaation terve kantaja. Mikäli puoliso kantaa samaa mutaatiota, syntyy sairas lapsi. Tämä on tietysti harvinaista, mutta kun se sattuu kohdalle, on se kauhea tragedia.

Sikiödiagnostiikkaa saa tehdä yhtä lailla kaikissa Pohjoismaissa.

– Alkiodiagnostiikka on verrattavissa sikiödiagnostiikkaan. Pystyyhän pariskunta tekemään sikiödiagnostiikassakin päätöksiä raskauden keskeytyksistä, Noora Sirkkanen toteaa.

Korjattu 20.11.: Alkiodiagnostiikkaa on tehty Suomessa 1990-luvulta lähtien ensin yksityisellä AVA-klinikalla Tampereella, jo ennen Väestöliiton lapsettomuusklinikoita.


Fakta

Hedelmöityshoitolaki säätelee Suomen käytännöt

Alkiodiagnostiikkaa voidaan tehdä ennalta tunnistetuissa riskitilanteissa ja seulontana.

Alkiodiagnostiikkaa tehdään Suomessa muun muassa vaikean perinnöllisen sairauden, toistuvien tuloksettomien hedelmöityshoitojen tai keskenmenojen takia.

Tutkimus vaatii hedelmöityshoidon myös pariskunnilla, jotka eivät muuten tarvitsisi lapsettomuushoitoja.

Jos perheessä on esimerkiksi 25 tai 50 prosentin riski sairaan lapsen syntymiseen tunnetun perinnöllisen sairauden vuoksi, vanhemmat voivat haluta alkiodiagnostiikkaa välttääkseen mahdollisen raskauden keskeytyksen.

Alkiodiagnostiikkaa pidetään usein eettisesti parempana vaihtoehtona kuin raskauden keskeytystä.

Suomen hedelmöityshoitolain mukaan hedelmöityshoidon avulla syntyvän lapsen ominaisuuksiin saa vaikuttaa valikoimalla tutkitun vakavan sairauden kannalta terveiksi todettuja alkioita.

Alkiosta voidaan tutkia perinnöllistä tautia, mutta sen aiheuttava geeni ja siinä oleva mutaatio on oltava ennakkoon tiedossa.

Kromosomiseulontaa voi käyttää esimerkiksi naisen korkean iän vuoksi. Kromosomit alkioista voidaan tutkia, kun jommallakummalla vanhemmalla on kromosomimuutos.

Alkiodiagnostiikkahoidossa on nykymenetelmillä noin 50–70 prosentin todennäköisyys raskauden alkamiseen hoitokiertoa kohden.

Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita uusi viesti
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Aiemmat viestit (1)

Vastaa
Paavo Manninen
Mengele
Ihmiskokeita? Onneksi ei kuitenkaan geenimuunneltuja ruokia sallita...
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.