Kotimaa

Euroopan unionin tavoitteena on kestävä kehitys ja kasvu – torstaina alkaa kilpailukykyministerien kokous, jota ministerit Kulmuni ja Harakka johtavat

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni vastaa puheenjohtajuuskaudella energianeuvoston ja kilpailukykyneuvoston kokousten johtamisesta.
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni vastaa puheenjohtajuuskaudella energianeuvoston ja kilpailukykyneuvoston kokousten johtamisesta.

EU-maiden kilpailukykyministerit kokoontuvat loppuviikoksi Suomeen elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk.) ja työministeri Timo Harakan (sd.) vieraiksi.

– Työ- ja elinkeinoministeriölle on suuri kunnia saada käynnistää Suomen puheenjohtajuuskauden kuuden epävirallisen ministerikokouksen sarja, Lännen Median tavoittama elinkeinoministeri Katri Kulmuni sanoo.

EU-maiden kilpailukykyministerit pohjustavat Suomessa EU:n kestävän kehityksen agendaa, jonka tavoitteena on rakentaa Euroopan unionista maailman kilpailukykyisin ja sosiaalisesti ehein ilmastoneutraali talousalue.

28 Euroopan unionin jäsenmaan joukossa on myös maita, joiden ilmastonäkemykset tai käsitykset tulevaisuuden tutkimus- ja kehitysinnovaatioiden painopisteistä ovat toisten kanssa ristiriidassa.

Kulmunin mukaan juuri sen takia epäviralliset ministerikokoukset ovat tärkeitä, sillä ne ovat yhteisymmärryksen lisäämisen ja konsensuksen rakentamisen paikkoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Epävirallisissa kokouksissa voimme ennen virallista päätöksentekoa pohjustaa monia sellaisia monimutkaisia ja aikaa vieviä prosesseja, joissa mailla on erilaisia painotuksia.

Suomi voi puheenjohtajamaana korostaa tiettyjen teemojen tärkeyttä nostamalla ne keskusteluun näissä epävirallisissa ministerikokouksissa.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakaudella Katri Kulmuni vastaa elinkeinoministerinä kilpailukykyneuvoston (COMPET) ohella myös energianeuvoston (TTE, Energy) kokousten johtamisesta.

Timo Harakka vastaa työministerinä työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) ja osallistuu osin myös kilpailukykyneuvoston kokouksiin.

Kansainvälinen kilpailu ja ilmastonmuutos haastavat EU:ta miettimään uusia keinoja, joilla se voi luoda kestävää kasvua, kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Suomen puheenjohtajakaudella TEM on järjestämässä noin 30 eritasoista virkamieskokousta, joista osassa myös ministeri on mukana.

Torstaina 4. heinäkuuta Helsingissä kokoontuvat EU-maiden tutkimuksesta vastaavat ministerit, jotka keskustelevat muiden muassa EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta sekä Horisontti Eurooppa -ohjelmasta.

– Kyseessä on maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jonka tavoitteena on eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen.

Horisontti Euroopan rahoitusta koskevia kysymyksiä ministerit eivät Suomessa käsittele, vaan siitä on tarkoitus sopia osana EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 käytävissä neuvotteluissa.

Perjantaina 5. heinäkuuta kokoontuvat työministeri Harakan johdolla puolestaan sisämarkkinoista, teollisuudesta ja kilpailukyvystä vastaavat EU-ministerit.

He keskustelevat sisämarkkinoiden tulevaisuudesta, teollisuudesta ja vähähiilisyydestä.

Suomi järjestää syksyn mittaan kaikkiaan kuusi epävirallista ministerikokousta sekä useita virkamiestason kokouksia Helsingissä, Finlandia-talolla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Fakta

Kilpailukykyministerit koolla

Epäviralliseen kokoukseen 4.–5.7. osallistuvien EU-ministereiden lisäksi paikalla ovat tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas ja sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska.

Suomi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana

Suomi on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019.

Suomi toimii puheenjohtajana sekä Brysselissä ja Luxemburgissa pidettävissä neuvoston virallisissa kokouksissa että Suomessa pidettävissä epävirallisissa ministerikokouksissa.

Suomi järjestää kaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta ja useita virkamiestason kokouksia Finlandia-talolla Helsingissä.