KHO: Lapsen seksisuhde keski-ikäiseen riitti huostaanottoon, vaikka vanhempi vastusti

Joel Maisalmi
Korkein hallinto-oikeus.
Korkein hallinto-oikeus.

Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa lapsen huostaanottoon ja sijaishuoltoon sijoittamiseen melko poikkeuksellisessa tapauksessa.

Hallinto-oikeus oli jo aiemmin tulkinnut lapsen omalla käyttäytymisellään vakavasti vaarantaneen terveyttään ja kehitystään. "Lapsi oli 11-vuotiaana altistunut houkuttelulle ikätasolleen sopimattomaan seksuaaliseen suhteeseen keski-ikäisen miehen kanssa. Sittemmin lapsi oli oma-aloitteisesti pitänyt toistuvasti yhteyttä mieheen", todetaan KHO:n päätöksestä laaditussa tiedotteessa.

Lapsen huoltaja oli oikeuden mukaan "käytettävissä olevin kasvatuskeinoin pyrkinyt suojelemaan lasta". Tukena olivat usean eri alan viranomaiset. Tästä huolimatta lapsen yhteydenpito keski-ikäiseen mieheen jatkui, eikä sitä saatu kokonaan katkaistua edes lievemmän huostaanottotoimen eli kiireellisen sijoituksen aikana.

Hallinto-oikeus katsoi, että asiaa kokonaisuutena arvioiden lapsen huostaanotto ja sijoittaminen sijaishuoltoon oli lapsen edun mukaista lapsen ja huoltajan vastustuksesta huolimatta.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi lapsen ja huoltajan valitukset ja piti voimassa hallinto-oikeuden päätöksen perusteluineen.

Päätöstiedotteesta ei käy ilmi edes hallinto-oikeuden tarkkuudella, missä päin maata tapaus oli sattunut.