Pamin barometri: Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä huolettaa työttömyys, matkailu- ja ravintola-ala kasvaa

Marttiina Sairanen
Usko työpaikkoihin on heikentynyt kiinteistöpalvelualalla.
Usko työpaikkoihin on heikentynyt kiinteistöpalvelualalla.

Usko kiinteistöalan työmarkkinoihin on Palvelualojen ammattiliiton (Pam) tuoreen suhdannebarometrin mukaan yllättävän heikkoa.

Niiden vastaajien osuus, jotka eivät tunne lainkaan työttömyyden uhkaa on romahtanut 60,4 prosentista 36,1 prosenttiin. Uuden työpaikan uskoo löytävänsä kuukauden sisällä vain 11,1 prosenttia vastanneista. Vielä kolme kuukautta sitten uuden työpaikan uskoi löytävänsä neljäsosa vastaajista.

– Tällainen romahdus alan työmarkkinatilannetta kuvaavissa vastauksissa on yllättävä etenkin, kun työnantajien edustajat ovat kertoneet EK:n suhdannebarometrissa kasvun suurimmaksi pullonkaulaksi juuri osaavan työvoiman saatavuuden, Pamin ekonomisti Olli Toivanen pohtii liiton tiedotteessa.

Pamin mukaan kiinteistöpalvelualan osalta suhdannebarometrin tulokset ovat monitulkintaisia. Yhä useampi alan työntekijä kuitenkin katsoo, että henkilökohtainen taloustilanne on parantunut edellisen kolmen kuukauden aikana. Osuus kasvoi edellisen kyselyn 4,2 prosentista 16,7 prosenttiin. Lisäksi niiden vastaajien osuus, jotka eivät tunne lainkaan taloushuolia, oli kasvanut merkittävästi 27,8 prosenttiin.

Koko palvelualan työntekijät kokevat työpaikkansa suhteellisen turvatuksi. Noin puolet vastaajista ei kokenut lainkaan työttömyyden uhkaa. Osuus on pysynyt lähes samana kuin edellisessä barometrissä.

Barometrin mukaan kasvu matkailu- ja ravintola-alalla jatkuu. Yli puolet alan vastaajista arvioi, että oman työnantajan myynti on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pamin mukaan osuus on korkein suhdannebarometrin viisivuotisen historian aikana.

– Vastaajien näkemys suhdannetilanteesta on pääasiassa linjassa MaRa:n alkuvuoden ennusteen kanssa. Majoituspuolen huikeat kasvuluvut ovat ohi, mutta tasainen kasvuvauhti vaikuttaa jatkuvan pienen notkahduksen jälkeen, Toivanen kertoo.

Työttömyyden uhkaa ei koe lainkaan 58 prosenttia alan vastaajista. Kaksi kolmesta vastaajasta (58 prosenttia) arvioi lisäksi, että löytäisi uuden työpaikan kolmen kuukauden sisällä, jos jäisi työttömäksi.

Työmarkkinatilanne ei kuitenkaan ole parantanut alan työntekijöiden uskoa oman taloustilanteen paranemiseen. Vastaajista 28,0 prosenttia uskoo taloudellisen tilanteensa heikkenevän tulevan vuoden aikana ja 60,0 prosenttia arvioi sen pysyvän ennallaan.

– Alan avoimien työpaikkojen määrä on jatkanut kasvuaan edellisiin vuosiin verrattuna. Etenkin näin kesän kynnyksellä suuri osa tarjolla olevista paikoista on kuitenkin määräaikaisia, Toivanen huomauttaa.