Lännen Media selvitti asiantuntijoilta, mitä Antti Rinteen pitäisi kysyä muilta puolueilta – hallitustunnustelija on hetken maan vaikutusvaltaisin

Hallitustunnustelija Antti Rinne on hetken politiikan yksinvaltias, kun hän päättää, mitkä ovat Suomen politiikan painopisteet seuraavien neljän vuoden ajan.

Vaaleissa eniten kansanedustajia saaneen puolueen puheenjohtaja Antti Rinne (sdp) on jo aloittanut hallituksen muodostamisen, vaikka hallitustunnustelijaksi hänet valitaan vasta ensi perjantaina.
Vaaleissa eniten kansanedustajia saaneen puolueen puheenjohtaja Antti Rinne (sdp) on jo aloittanut hallituksen muodostamisen, vaikka hallitustunnustelijaksi hänet valitaan vasta ensi perjantaina.

Pekka Mauno

Juuri näinä päivinä hallitustunnustelija Antti Rinne (sd) miettii kysymyksiä muiden puolueiden johtajille. Tarkoitus on, että Rinne esittää ne 26. huhtikuuta.

Sitä ennen Rinne on demarien ydinryhmän kanssa jo miettinyt, mitä puolueita hän hallitukseen haluaa ja mitä ei. Kysymyksiä muotoilemalla se on helppo toteuttaa.

– Yksittäisen ihmisen valta on hallitustunnustelijana suurimmillaan, jos ajatellaan Suomen demokraattista järjestelmää, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Heinonen oli Jyrki Kataisen (kok) hallituksen valtiosihteerinä toimiessaan keskeisessä roolissa, kun huippuvirkamiehet miettivät, miten hallitusten toimintaa saisi tavoitteellisemmaksi ja hallitusohjelmiin mukaan ylivaalikautista ajattelua.

Kun Heinonen tuli vuonna 2012 valtiosihteeriksi, Kataisen hallituksen ennätyspitkä ohjelma oli jo tehty. Sen rönsyilevyys ja toimeenpanon ongelmat olivat syy, kun huippuvirkamiehet päättivät ryhtyä uudistamaan hallituksen muodostamisprosessia.

Juha Sipilän mallisuoritus päätyi hallituksen eroon

Hallitustunnustelijan kysymykset paitsi erottelevat hallitukseen pyrkivät oppositioon jätettävistä, myös löytävät yleensä tiensä hallitusohjelman rungoksi.

Esimerkiksi Juha Sipilä (kesk) esitti tunnustelussaan puolueille 15 kysymystä, joista suurin osa siirtyi lähes sellaisenaan pääministeri Sipilän hallituksen 12-kohtaisen ohjelman sisällöksi.

Sipilän hallituksen ohjelmaa on kehuttu ensimmäiseksi strategisen hallitusohjelman esimerkiksi. Samanlaista ajattelutapaa valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön keskeiset virkamiehet ovat yrittäneet ajaa jo parin vuosikymmenen ajan hallitusten muodostajien työkalupakkiin - vaihtelevalla menestyksellä.

Miksi, kun se ei Sipilän hallituksen tietäkään helpottanut, vaan hallitus joutui eroamaan ennen aikojaan?

– Ei se ollut strategisen hallitusohjelman vika, virheet tehtiin politiikan puolella. Hallitus alkoi kompastella, kun se alkoi kirjoittaa pykäliä, sanoo pitkän linjan demarivaikuttaja Jouni Backman. Backman on Sitran palkkalistoilla ja tutkii, miten hallitusten työskentelyyn saataisiin jo muodostamisvaiheessa enemmän strategista ajattelua.

Ministerit vahtivat omia tonttejaan, kokonaisuus unohtuu

Strateginen hallitusohjelma, mitä se tarkoittaa?

– Kyse on niiden asioiden valitsemisesta, jotka hallitus ehtii ja kykenee toteuttamaan neljän vuoden toimikauden aikana. Mutta myös yli vaalikauden ulottuvan vision rakentamisesta, sanoo Olli-Pekka Heinonen.

Paitsi tavoitteisiin, myös niiden muotoilemiseen hallitusohjelmaksi pitää Heinosen mielestä käyttää aikaa.

– Hallituksen on kommunikoitava tavoitteensa aikaisempaa paremmin virkamiehille, jotka joutuvat kirjoittamaan ne lainsäädännöksi. Heillä täytyy olla ymmärrys, mistä kirjauksissa on kysymys, sanoo Heinonen.

Strategisuus on hallitusohjelmissa parantunut, mutta isona puutteena on poikkihallinnollisuuden huono toteutuminen. Politiikalla ratkaistavat ongelmat eivät rajoitu yhden ministeriön hallinnonalalle.

Jouni Backman ei usko, että Sitrankin esittämä Ruotsin mallin mukainen "yhtenäinen valtioneuvosto" Suomessa toteutuisi.

Hänen mielestään hallinnon rakenteiden muuttamista tärkeämpää olisi budjettirakenteen uudistaminen. Yksittäisten poliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi voitaisiin perustaa "tilannehuoneita", joissa työskentelisi usean ministeriön virkamiehiä.

Tosin Sipilän hallituksen toteuttama sote-tilannehuone ajoi seinään, eikä uudistusta saatu toteutettua.

Hyvä hallitusohjelma tarvitsee liimaksi keskinäisen luottamuksen

Se, mitä puolueet hallitustunnustelijalle vastaavat ja millaisten poliittisten käänteiden jälkeen vastaukset muuttuvat hallitusohjelman kirjauksiksi, riippuu hallitusneuvottelujen vaikeudesta.

Jouni Backman oli sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja kun Jyrki Kataisen kuuden puolueen hallitusta kasattiin.

Hallituksen koossa pysymisessä strategista hallitusohjelmaa tärkeämpää on Backmanin mielestä hallitukseen lähtevien puolueiden keskinäinen luottamus. Se on liima, joka pitää hallituksen koossa.

Jos luottamusta ei ole, laajassa hallituspohjassa joudutaan yksityiskohtaisiin hallitusohjelmakirjauksiin. Ja niistä pidetään viimeiseen saakka tiukasti kiinni.

– Hallitusohjelma on kuin Pandoran lipas. Kukaan ei halua sitä avata. Jos sen avaa, kaikki sovitut asiat ovat taas auki. Silloin menee myös keskinäinen luottamus, sanoo Backman.

Hallitustunnustelija haluaa samaa arvomaailmaa edustavat hallitukseen

Antti Rinteen tehtävää hallituksen muodostajana Backman pitää haastavana.

– Kun kokoonpanoon tulee väistämättä puolueita sekä vasemmistosta että oikeistosta, hallituspolitiikan yhteiseen suureen linjaan ei ole luottamusta. Siksi tunnustelijan kysymykset ovat - ainakin osittain - varsin yksityiskohtaisia, Backman arvioi.

Ensi vaiheessa Rinne todennäköisesti kysyy sdp:n vaalikeskusteluissa esiin nostamista teemoista. Siinä on hallitusneuvottelijan suuri valta.

Se, missä määrin vastaukset muuttuvat hallitusohjelman rungoksi, riippuu mukaan lähtevien puolueiden keskinäisistä neuvotteluista.

– Uskoisin, että Antti Rinteen ensimmäiset kysymykset ovat arvopohjaisia. Hän hakee saman arvomaailman puolueita, sanoo Jouni Backman.

Näin Antti Rinteen pitäisi kysyä maahanmuutosta, talouspolitiikasta, ulkopolitiikasta ja ilmastopolitiikasta

Maahanmuutto

Mitkä ovat mielestänne keskeiset keinot luoda kasvua ja hyvinvointia edistävää maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa? Mitkä ovat keskeiset keinot varmistaa, että eri maahanmuuttajaryhmät, mukaan luettuna lapset, nuoret ja perheet, ovat yhdenvertainen osa suomalaista yhteiskuntaa sen eri osa-aluilla? Näettekö maahanmuuttajien työllisyysasteen nostamisen ja osaamisen tehokkaamman hyödyntämisen yhtenä keskeisenä koulutus- työllisyys- ja elinkeinopolitiikan tavoitteena? Tuleeko työvoiman, erityisasiantuntijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuuttoa edistää tukemaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä?

Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Talous- ja veropolitiikka

Miten kokonaisveroasteen tulisi kehittyä tulevien neljän vuoden aikana? Minkälaisia muutoksia eri veromuotojen kesken tulisi tavoitella, satojen miljoonien tarkkuudelle.

Millä keinoin työllisyysastetta nostetaan ja mille tasolle vuoteen 2023 mennessä. Arvioikaa tavoittelemienne toimenpiteiden vaikutuksia työllisyysmäärinä?

Olisiko tarpeen hallitusneuvotteluissa hahmotella ja sopia talouspolitiikan päälinjasta (verotuksen taso, julkisen talouden yli/alijäämä jne.) erilaisten talouden kehitysurien mukaisesti? Esimerkiksi, jos talouskasvu on 2019–2023 keskimäärin 0 % vuodessa, 2 % vuodessa tai 4 % vuodessa.

Pääekonomisti Ralf Sund, STTK

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Mikä on puolueenne suhtautuminen nykyiseen puolustusyhteistyölinjaan ja miten näette Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden? Mikä on näkemyksenne puolustusmäärärahojen nykytasoon ja sitoudutteko korvaamaan nykyisten hävittäjien suorituskyvyn täysimääräisesti? Tuleeko Suomen nostaa kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bkt:sta tällä vaalikaudella? Tuleeko Suomen edelleen sitoutua EU:n yhteisiin Venäjä-linjauksiin? Miten parantaisitte Suomen kyberturvallisuuden johtamista ja koordinointia?

Tutkija Matti Pesu, Ulkopoliittinen instituutti

Mitkä ovat keskeiset haasteet EU:n kehityksessä lähivuosina ja minkälaisia ratkaisuja Suomen tulisi esittää niihin vastaamiseksi? Miten Suomen tulisi toimia tilanteessa, jossa jokin jäsenmaa rikkoo toistuvasti ja systemaattisesti EU:n perusarvoja? Miten Suomen tulisi suhtautua meneillään olevaan sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen rapautumiseen ja mihin kansainvälisen politiikan kenttään Suomen huomion tulisi erityisesti kiinnittyä tässä suhteessa? Mitkä ovat Suomen keskeiset kansainväliset viiteryhmät ja mitä pääasiallisia tavoitteita Suomen tulisi asettaa suhteiden kehittämiselle niiden kanssa?

Miten muotoilette Suomen turvallisuuspolitiikan päälinjat tulevaa hallituskautta ajatellen ja miten Suomen tulisi kehittää suhdettaan Natoon? Miten näette Yhdysvaltain roolin merkityksen Euroopan turvallisuuden kannalta?

Johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti

Ilmastopolitiikka

Suomen Ilmastopaneelin linjauksen mukaan Suomen tulisi olla hiilineutraali 2035 (päästöt ja nielut tasapainossa). Viime joulukuussa kahdeksan puoluetta muodosti parlamentaarisesti yhteisen linjauksen, jolla Suomi pyrkii 1,5°C tavoitteen mukaiselle päästövähennyspolulle. Hallitustunnustelijan pitäisi selvittää, onko kukin puolue valmis hyväksymään Suomen Ilmastopaneelin linjauksen ylätason politiikkatavoitteeksi, sekä onko puolue valmis hallitustyössä sitoutumaan parlamentaarisen ilmastolinjauksen taakse. Onko puolue tämän linjauksen mukaisesti sitoutunut tukemaan tulevalla EU-puheenjohtajakaudella EU-tason päästövähennystavoitteiden kiristämistä ja maankäyttösektorin nielupolitiikan vahvistamista? Lisäksi puolueilta pitäisi pyytää esityksiä, millä sektoreilla puolue näkee ensisijaisesti potentiaalia 1,5°C tavoitteen mukaisille päästövähennyksille. Mitä muutoksia ohjauskeinoihin puolue esittää päästövähennysten tehostamiseksi? Nielujen osalta pitäisi puolueilta kysyä, ovatko ne valmiita muokkaamaan maataloustukijärjestelmää, jotta maatalousmaiden päästöjä saataisiin vähennettyä viljelytapoja muuttamalla. Lisäksi pitäisi tiedustella valmiutta laskea Energia- ja ilmastostrategiaan kirjattua hakkuutavoitetta metsien hiilinielun voimistamiseksi. Olisiko puolue tähän liittyen valmis kehittämään ohjauskeinoa/tukimuotoa, jolla metsänomistajia kannustettaisiin lieventämään hakkuita ja pidentämään kiertoaikoja?

Yliopistotutkija Tuomo Kalliokoski, Helsingin yliopisto, Suomen ilmastopaneelin jäsen

Pidättekö mahdollisena, että Suomi kieltää tällä vaalikaudella sellaisten henkilöautojen ensirekisteröinnin liikennekäyttöön, joiden ominaispäästöt ovat yli 130 gCO2/km? Toivotteko, että Suomi tekee tämän riippumatta siitä, onko auto tuotu maahan uutena vai käytettynä?

Pidättekö oikeana, että maantieliikenteen polttoaineita verotetaan tuntuvasti, mutta lentoliikenteen polttoaine on verotonta?

Ympäristönsuojelun professori (emeritus) Pekka Kauppi, Helsingin yliopisto

Eduskunnan käsissä

Hallituksen muodostamisessa eduskunnalla on keskeinen rooli, vaikka pääministerin ja muut ministerit nimittää presidentti.

Kun valtiopäivät avataan ensi viikolla ja eduskuntaan on valittu puhemiehet ja jaettu valiokuntapaikat, valitaan myös hallitustunnustelija. Vaaleissa eniten kansanedustajia saaneen eduskuntaryhmän edustaja kutsuu ryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjästä.

Käytännössä Antti Rinne on aloittanut epävirallisen hallitustunnustelijan työn heti vaalien jälkeisenä päivänä suurimman puolueen puheenjohtajana. Ensi viikolla hän jakaa eduskuntaryhmille listan kysymyksiä.

Niillä hallitustunnustelija haluaa selvittää muiden puolueiden kantoja keskeisiksi katsomiinsa poliittisiin kysymyksiin.

Saamiensa vastausten ja eduskuntaryhmien kanssa käymiensä keskustelujen perusteella hallitustunnustelija ilmoittaa, mitkä puolueet ovat jatkossa hallitusneuvotteluissa uuden hallituksen muodostamiseksi.

Tämän jälkeen hallitusneuvotteluissa neuvotellaan hallitusohjelmasta, sovitaan ministerien määrästä ja niiden jakaantumisesta mukana olevien puolueiden kesken.

Puhemiestä kuultuaan presidentti antaa tiedon pääministeriehdokkaasta eduskunnalle, joka valitsee pääministerin. Ehdokas valitaan pääministeriksi, jos hän saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Presidentti nimittää pääministerin ja muut hallituksen ministerit.

Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita uusi viesti
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Aiemmat viestit (20)

Vastaa
Karille menee
Tekopyhyys on huipussaan
Rinteeltä pitäisi kysyä ihan ensimmäiseksi tästä...nämäkö ovat niitä sdp'n arvoja, joiden takia perussuomalaiset eivät mahdu tähän "hyvien ihmisen hallirukseen".?
SDP:n uusi kansanedustaja kovien syytösten alaisena - väitteiden mukaan toivoi presidenttien tappamista ja vihjaili Yhdysvaltojen terrorikytköksistä: "Olen sanonut typeryyksiä"
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
AP
Vast: Tekopyhyys on huipussaan
Itse luonnollisesti tuomitsen valtionpäämiesten tappamiseen liittyvät puheet, mutta Yhdysvaltain terrorikytkökset ovat sellainen väite, jota voi perustellakin.

Tunnetuin esimerkki lienee Mujahidinin tukeminen Afganistanissa (koska iso, paha Neuvostoliitto), mutta vähintään kyseenalaista lienee myös al-Nusran rinnalla taistelevien ryhmien ja liittolaisten tukeminen sekä terrorismia tukevan Saudi-Arabian tukeminen. Esim. viime vuonna Yhdysvallat jätti al-Qaidan Jemenissä rauhaan, sillä he tiesivät Saudi-Arabian johtaman liittouman värväävän osan, maksavan toisille ja antavan kolmansille aseita, jotta nämä poistuisivat avainkaupungeista (koska iso, paha Iran).
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
RIP SUOMI
Vast: Tekopyhyys on huipussaan
Hussein al-Taee on ilmeisesti hyvissä väleissä Iranin islamistisen hallituksen kanssa ja voi levittää Iranin propagandaa Suomeen hybridivaikuttajana. Mulle on jotenkin jäänyt kuva että hän on väheksynyt Euroopan terroritekoja. Kaveri ei kyllä kuulu eduskuntaan laisinkaan vaan on samaa luokkaa näiden lelusalakuljettajien kanssa. Toivottavasti Rinteen arvopohja ei veny tähän vaan kaveri saa kenkää puolueesta.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
AP
Vast: Tekopyhyys on huipussaan
En ole kiinnittänyt huomiota, miten al-Taee on kommentoinut terroritekoja, joten en voi ottaa siihen kantaa. Olisi kuitenkin kiva tietää, mikä sinun mielestäsi on Iranin propagandaa? Mihin asioihin se liittyy ja mitä se väittää?

Ainoa asia, mikä itselleni tulee mieleen, liittyisi ydinsopimuksen noudattamiseen mutta siinäkin yhteydessä IAEA on jo vahvistanut Iranin olevan oikeassa ja Yhdysvaltain väärässä.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Malvik
Paras oili yrittää kolmen vahvan hallitusta
Rinteen olisi hyvä löytää yhteinen sävel kolmen suurimman puolueen kesken, eli sdp, perussuomalaiset ja kokoomus. Kun rakennetaan hallitus pikkupuolueiden varaan käy kuten Kataisen hallituksen aikana jolloin päätösten teko oli naurettavaa, vihreät kävi käytävällä ydinvoima asiossa jms.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
H. Virta
kyllä
SDP on todella tarkka arvopohjasta, jonka pitää olla Husainin ja muiden vastavalittujen SDP:n kansanedustajien esimerkin mukaan antisemitistinen.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
persut eivät ole kritisoineet mitään ryhmää(?)
Vast: kyllä
En kiellä, etteikö al-Taee olisi tehnyt joitain kyseenalaisia kommentteja, mutta Netanyahun kutsuminen sotarikolliseksi ei ole antisemitismiä. Yhtä hyvin voisimme sanoa, että jokainen joka tuomitsee Saudi-Arabian hallituksen siitä, että se mestaa aktivisteja, on rasisti muslimeja kohtaan. Naurettavaa.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
juhan
Mielipide
Kansallinen etu on tärkein. Tätä noudattaa kaikki valtiot paitsi Suomi. Väärät ihmiset tekevät Suomessa politiikkaa.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
JP
Kysy ensimmäsenä..
onko äänestäjiä ajatellen oikein jos perussuomalaisia ei oteta hallitukseen?

Meinaan että todellisuudessa on aivan sama, mitä perussuomalaiset kyselyyn vastaa. Puolue on jo pelkkien puheiden perusteella suljettu ulkopuolelle. Ota Antti vaan ne vihreät niin katsotaan, millainen sotatanner Suomesta saadaan neljässä vuodessa aikaiseksi! Sen jälkeen saattaa olla muitakin murheita kuin sote..
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
SDP + PS = pahempi sotatanner
Vast: Kysy ensimmäsenä..
Jos yli 82% kansasta on äänestänyt ilmastonmuutoksen torjunnan puolesta, onko äänestäjiä kohtaan oikein päästää persut hallitukseen? On sitä ennenkin jätetty 25%:n puolueita ulos hallituksesta, joten tuskin 17% kanssa on mitään ongelmia.

Eikä unohdeta, että ne puheet, joiden takia Rinne suuntautuu skeptisesti persujen mahdollisuuksiin, liittyvät asioihin, joita hän tulee puolueilta kysymään. Persut ovat kaksi vuotta puhuneet ilmastonmuutostoimia vastaan, joten kannattaisiko Rinteen muutenkaan uskoa yhtä paperia parin vuoden kokemuksen sijaan?
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Orpa Kyttäs
Vast: Kysy ensimmäsenä..
Äänestäjät teki virheen, kun kannattivat persuja. Eihän niitä pönttöjä voi hallitukseen päästää. Sotatanner, hah! Aamulääkitys kuntoon.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Yrjänä
Suomen etu tärkein
Nyt Antin pitäisi niistää nokka ja nostaa housut ylös. Liika feminismi puolueessa ja hallituksessa koituu tämän puolueen kohtaloksi. Nyt järki mukaan ja eritoten reipas kansallisuusmieli. Ota persuista mallia niin saatat jopa pärjätä sen akkaväen keskellä.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
VilleR
Kunpa tietäisi...
Että mikähän se Antti Rinteen johtamien demareiden oma arvopohja on? Sivullisen silmin katsottuna näyttää siltä, että demareiden arvopohja on tänään yhtä ja huomenna toista. Sitten vielä piti mennä toiseksi suurin puolue haukkumaan epäkelvoksi ja tuli antaneeksi kokoomukselle kaikki valttikortit peliin. Ei kovin fiksua, Antti. Ja nyt kun taas tuli omasta takaakin yksi paha skandaali lisää, niin mahtaako Antista pääministeriä tulla? Me suomalaiset olemme kyllä ansainneet sen, että Antti saa hetken räpeltää ja kurjistaa työtä tekevien ihmisten elinoloja entisestään. Pop cornit esille!
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
jop
Kysyisi työttömyyden hoidosta
Kelan ja verottajan tilastoista selviää että työttömyyskorvausta maksetaan edelleen työttömyyden perusteella noin 320 000 henkilölle, mutta 2019 tulottomia on jo 161 000 kun esimerkiksi vuonna 2010 tulottomia oli vain 30 000. Yhteensä työttömiä on siis noin puoli miljoonaa.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Mikki
Vast: Kysyisi työttömyyden hoidosta
Itse kaivelen parhaillaan työllisyyteen liittyvien lukemien taustoja ja täytyy sanoa, että kummalliselta näyttää eri tilastojen yhtälöt...
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
t. l.
Rinne
...pitäis kysästä, josko sinä Jussi ottasit nää neuvottelut hoitaaksesi ?
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Mannaa taivaalta
Kupla jo syntyessään
Pohja, arvopohja otaksun? Se on kuule jakamaton, mutta tossa vappufemma, toveri veronmaksaja kustantaa.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
keskituloinen
Vast: Kupla jo syntyessään
Rinteen heitot on syytä unohtaa. Keskituloinen palkansaaja haluaa nyt kunnon verohuojennuksen.
44 prosentin verotus alas 32 prossaan nyt aluksi.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.