Tukes selvittää PVC-katteisten teräsrunkoisten hallien turvallisuutta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvittää PVC-katteisten teräsrunkoisten hallien turvallisuutta.

Teräsrunkoisten PVC-hallien kantavissa rakenteissa on havaittu rakennesuunnittelusta johtuvia puutteita. Lisäksi puutteita on havaittu hallien CE-merkinnöissä.

Erityistarkastelussa ovat yritykset, jotka valmistavat laajarunkoisia halleja tai maneeseja. Tällaisia ovat esimerkiksi urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan tai vastaavaan kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset tai eläinsuojat.

Tukesin valvontahankkeen kohteena on noin 30 halleja valmistavaa yritystä tai maahantuojaa.

Asiakirjojen tarkastuksen lisäksi Tukes tekee valvontakäyntejä kohdeyrityksiin ja testauttaa markkinoilla olevia halleja pistokoeluontoisesti. Hallien rungon testautus tehdään kolmannen osapuolen tarkastuksena hallin toteutukselle sekä hallin lujuuslaskelmille.

Hankkeen kesto on noin 10 kuukautta.