Suomalaisten poliittinen osallistuminen aktiivisempaa paperilla kuin todellisuudessa

Äänestysikäisistä suomalaisista 88 prosenttia kertoi loka-tammikuussa aikovansa äänestää tulevissa presidentin- tai eduskuntavaaleissa, selviää Tilastokeskuksen tilastoista. Aikomus äänestää oli todellista äänestysaktiivisuutta selvästi suurempaa, sillä viime presidentinvaaleissa äänesti 70 prosenttia äänioikeutetuista.

Tilastokeskuksen mukaan vain muutama prosentti suomalaisista osallistuu mielenosoituksiin. Sen sijaan kolmannes on osoittanut tukeaan rahalahjoituksilla ja joka neljäs allekirjoittanut kansalais- tai kuntalaisaloitteen.

Tilastokeskuksen tiedot on kerätty loka-tammikuussa käyntihaastatteluina ja verkko- tai postikyselyinä. Tutkimukseen osallistui yli 7 000 ihmistä.