Uutiset

Patentti- ja rekisterihallituksen miljoonakanne Pietari-säätiön hallitusta vastaan kaatui vanhentuneena

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi torstaina Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) miljoonakanteen Pietari-säätiön hallitusta vastaan. Oikeuden mukaan PRH nosti kanteen liian myöhään ja kanneoikeus ehti vanhentua.

PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiöiden toiminnassa noudatetaan säätiölakia. Se vaati konkurssiin ajautuneen Pietari-säätiön hallitukselta vähintään 10 miljoonan euron vahingonkorvauksia liittyen Pietarin Suomi-talon saneeraukseen ja sen rahoitukseen.

Säätiön hallitus otti saneerausta varten miljoonien eurojen pankkilainat. Kun säätiö ei selvinnyt veloistaan, ne lankesivat takaajana toimineen Suomen valtion maksettaviksi. Säätiö haettiin lopullisesti konkurssiin viime vuoden kesänä.

PRH nosti kanteen säätiön hallitusta vastaan marraskuussa 2015. Käräjäoikeuden mukaan PRH:n olisi kuitenkin pitänyt herätä säätiön ongelmiin jo aikaisemmin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

PRH:lle toimitetuissa tasekirjoissa säätiön oma pääoma oli ollut negatiivinen vuosina 2010–2012. Vuonna 2012 tilintarkastajat totesivat, että säätiön oma pääoma oli kokonaan menetetty, ja kyseenalaistivat säätiön kyvyn jatkaa toimintaansa.

Käräjäoikeudessa kuultu PRH:n edustaja kertoi, että vuosiselvityksiä tuli PRH:hon vuosittain jopa 2 500 ja ne käytiin vain kursorisesti läpi. Tilintarkastajien kertomuksiin kiinnitettiin huomiota, ja vuodesta 2013 alettiin kiinnittää huomiota myös siihen, jos oma pääoma oli menetetty. Pietari-säätiön vuoden 2012 tilintarkastukseen ei kuitenkaan reagoitu, koska tuolloin se ei vielä ollut PRH:ssa tapana.

Käräjäoikeuden mukaan säätiön vuosiraporteista ilmenevät taloudelliset ongelmat ja oman pääoman menettäminen olivat asioita, joiden olisi pitänyt käynnistää PRH:n selonottovelvollisuus.

– Se, ettei PRH:n sisäisen työn järjestämisen takia asiaan ole reagoitu, ei voi koitua velallisen vahingoksi, oikeus katsoi.

Käräjäoikeus määräsi PRH:n korvaamaan osallisten oikeudenkäyntikuluja yli 320 000 euron edestä korkoineen.

Säätiön hallitusta vastaan on nostettu myös toinen kanne, joka koskee säätiön saamia valtionavustuksia. Se on valmisteluvaiheessa.

Lue myös:

Pietari-säätiön ex-johdolta vaaditaan yli 10 miljoonan korvauksia