Kotimaa

YK:n kidutuksen vastaiselta komitealta useita moitteita Suomelle

YK:n kidutuksen vastainen komitea on havainnut useita puutteita Suomen lainsäädännössä ja oikeusturvassa. Suomi sai moitteita muun muassa siitä, ettei pidätettyjen ja vangittujen kuulusteluja järjestelmällisesti äänitetä tai videoida.

Myös vankiloissa on edelleen liikaa vankeja ja 222 vankisellistä puuttuvat asianmukaiset saniteettitilat. Paljusellit ovat edelleen käytössä.

Komitea toivoisi, että eduskunnan oikeusasiamies vierailisi riittävän usein vapautensa menettäneiden säilytystiloissa. Oikeusasiamiehen pitäisi myös varmistaa, että vankilahenkilöstö puuttuu aina romaneihin kohdistuvaan syrjintään.

Säilöön ilman oikeudenkäyntiä

Komitea on huolestunut väitteistä, joiden mukaan turvapaikanhakijoiden kaltoinkohtelu olisi lisääntynyt ja heitä otettaisiin säilöön ilman oikeudenkäyntiä. Myös säilöönotettujen määrä sekä säilöönottojen kesto huolettaa.

Komitea moittii ulkomaalaislakia, joka sallii ihmisen säilöönoton ennalta ehkäisevästi, jos hänen voidaan olettaa syyllistyvän rikokseen.

Myös ulkomaalaislain nojalla säilöönotettujen lasten määrä herättää huolta. Komitean mielestä Suomen olisi syytä arvioida uudelleen säilössäpitoa ja sen kestoa sekä säätää oikeusturvatakeet.

Lisää turvakoteja ihmiskaupan uhreille

Komitea kantaa huolta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Suomessa. Sen mielestä turvakoteja olisi lisättävä lain voimalla ja niitä pitäisi perustaa myös ihmiskaupan uhreille.

Komitea moittii tapaa, jolla Suomessa määrätään tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon. Sen mielestä päätöksenteossa olisi syytä olla riippumattoman psykiatrin lausunto ja tuomioistuinkäsittelyn pitäisi olla joutuisaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä säännösten uudistaminen on jo vireillä.