Turhat lastensuojeluilmoitukset ruuhkauttavat sosiaalityötä

Puutteet peruspalveluissa johtavat turhiin lastensuojeluilmoituksiin useissa kunnissa. Jos ammattilaisten yhteistyö takkuaa, voi lastensuojeluilmoituksen tekeminen olla peruspalvelun työntekijän ainoa mahdollisuus päästä neuvottelemaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa.

Turhat lastensuojeluilmoitukset puolestaan aiheuttavat ruuhkaa ja resurssipulaa. Lisäksi perheiden oikeusturva voi vaarantua, jos päätöksiä joutuu odottamaan liian kauan.

Tiedot käyvät ilmi ammattijärjestö Talentian ja Lastensuojelun keskusliiton tekemästä tutkimuksesta, joka julkistettiin keskiviikkona valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Turussa. Kyselyssä selvitettiin, kuinka uudistettu lastensuojelulaki on vaikuttanut ehkäisevään lastensuojelutyöhön. Kysely osoitettiin äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä päivähoidon työntekijöille, sosiaalityöntekijöille, koulujen rehtoreille ja kuraattoreille. Kaikkiaan vastaajia oli 516.

Ehkäisevään lastensuojeluun ei ole aikaa

Ehkäisevä lastensuojelu kuuluu lain mukaan peruspalvelujen toimintaan, mutta käytännössä siihen on hyvin vähän aikaa. Peräti 41 prosenttia sosiaalitoimen vastaajista kertoi, ettei heillä ole lainkaan aikaa ehkäisevään lastensuojelutyöhön.

Pulaa on paitsi ajasta myös tarvittavista palveluista. Suurin puute on lapsiperheiden kotipalveluista, tukihenkilöistä ja -perheistä sekä lasten kuntoutuspalveluista. Yli 70 prosenttia kyselyn vastaajista arvioi näiden palvelujen tarjonnan liian vähäiseksi. Parhaiten kunnissa on tarjolla lasten päivähoitoa.