Turun yliopisto aloitti juhlinnan

Juhlallisuudet käynnistyivät Turun yliopiston rehtorin Keijo Virtasen ja hallituksen puheenjohtajan Hannu Kokkosen sisääntulolla.
Juhlallisuudet käynnistyivät Turun yliopiston rehtorin Keijo Virtasen ja hallituksen puheenjohtajan Hannu Kokkosen sisääntulolla.

Turun Sanomat

Turun yliopiston väki vietti perjantaina juhlallisin menoin opinahjonsa 90-vuotisjuhlia Turun Akatemiatalon juhlasalissa. Turun Suomalaisen Yliopiston perustamispäätös tehtiin Kalevalan päivänä 1920. Toiminta käynnistyi kaksi vuotta myöhemmin seitsemän professorin ja 236 opiskelijan voimin.

Tämän vuoden alussa 60-vuotiaan Turun kauppakorkeakoulun yhdistyessä Turun yliopistoon henkilökuntamäärä on noussut 3 500:aan, josta 300 on professoreita. Opiskelijoita yliopistossa on jo yli 21 000.

Vuosijuhlassa pitämässään puheessa Turun yliopiston rehtori Keijo Virtanen käsitteli perinteiden ohella tulevaisuuden haasteita, joita tuo erityisesti tänä vuonna voimaan astunut uusi yliopistolaki. Hän muistutti, että valtio leikkaa samaan aikaan yliopistojen rahoitusta, mutta asettaa niille yhä laajempia vaatimuksia.

– Samanaikaisesti halutaan kehittää suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä kilpailukykyä ja tasoa, suunnata koulutusta välittömiin työvoimatarpeisiin sekä painottaa yliopistojen keskeistä roolia kansallisessa innovaatiojärjestelmässä.

Lisää ulkopuolista
rahoitusta

Kaikkien yliopistojen taloustilanne Aalto-yliopistoa lukuun ottamatta on erittäin vaikea. Valtion rahoitus ei tälle vuodelle lisääntynyt, mutta sen sijaan yliopistoille tuli useiden miljoonien eurojen lisäkustannuseriä.

– Seuraavalla vaalikaudella valtiontaloutta vahvistetaan 1,5 miljardin euron leikkauksin vuodessa. Opetusministeriön hallinnonalan osuus tästä on noin 12 prosenttia. Ei siis ole nähtävissä, että yliopistojen valtion rahoitus kasvaisi kuluvan vuosikymmenen aikana.

– Kun valtion yliopistorahoitus tulee jatkossakin olemaan kireää, on täydentävällä, kilpaillulla tutkimus- ja muulla rahoituksella keskeinen merkitys. Varsin hyvin käynnistynyt varainkeruukampanjamme on olennaisen merkittävä ponnistus. Olemme sitoutuneet nostamaan ulkopuolisen rahoituksen osuutta 30:sta 40:ään prosenttiin, Virtanen sanoi.

JORMA PALOVAARA

Lisää aiheesta lauantain Turun Sanomissa.

Lue myös