Helsinki sai sanella hinnan Sipoon liitosalueelle

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt, että Helsingin kaupunki korvaa Sipoon kunnalle 7,9 miljoonaa euroa Sipoosta Helsinkiin liitetystä laajasta maa-alueesta.

Päätös on Helsingin kaupungin kannan mukainen.

Sipoon kunta vaati 95:tä miljoonaa euroa. Kunnan mielestä summa olisi kohtuullinen korvaus kiinteistöistä, irtaimistosta, kunnallistekniikasta, maapohjasta ja verotulojen menetyksestä.

Sipoon kunta vie korvausasian korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Noin 30 neliökilometriä Sipoosta liitettiin osaksi Helsinkiä viime vuoden alussa. Sipoon kunta kertoo käyneensä Helsingin kanssa syksyllä 2008 neuvotteluja korvauksista. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina, ja korvauskysymys siirrettiin Helsingin hallinto-oikeuden puitavaksi.