Roskakalat halutaan pois pilaamasta Itämerta

Eduskunnan ympäristövaliokunta puoltaa jonkinlaista tukea rannikon ammattikalastajille, jotta nämä ryhtyisivät pyydystämään myös ruokapöytään vähemmän haluttuja särkikaloja.

Valiokunnan mielestä kalastus on yksi tehokkaimmista ja taloudellisesti edullisimmista keinoista poistaa Itämerestä siellä jo olevaa fosforia.

Valiokunnan puheenjohtaja Susanna Huovinen ei ota kantaa siihen, minkä verran särkikilosta olisi kohtuullista maksaa kalastajalle.

– Meidän tehtävä ei ole määritellä konkreettisesti, miten järjestelmä toteutetaan, Huovinen sanoi valiokunnan tiedotustilaisuudessa torstaina.

Ympäristövaliokunta sai valmiiksi mietintönsä hallituksen selonteosta, jossa linjataan Suomen toimia Itämeren tilan parantamiseksi.

Suomenlahdesta ja Saaristomerestä voitaisiin alustavien arvioiden mukaan pyydystää vuosittain noin 10 milj. kiloa vajaasti hyödynnettyä kalaa ilman, että kalakantojen tilaa vielä vaarannetaan.